Groeien met 100 uur video per minuut

Dat de hoeveelheid internetverkeer toeneemt, is geen verrassing. Dat groeit al sinds de eerste netwerkstekker in een computer werd gestoken. Maar hoe besteden we onze tijd op het web? Onderzoekers van Amerikaanse bureaus PEW Research en Quartz hebben gebruikscijfers verzameld en vertaald in een tijdsbesteding per minuut. Zij hebben een aantal populaire Amerikaanse diensten uitgemeten – netwerken als Instagram, Tumblr en Snapchat lieten ze buiten beschouwing. Uit de gegevens blijkt dat er per minuut 100 uur video wordt geüpload en dat er 350.000 tweets worden verstuurd. Of dit ook echt bruikbare informatie oplevert, meldt het onderzoek niet.

In het goed ontsloten Nederland is 95 procent van de huishoudens online, volgens cijfers van het CBS, en groeit dus niet meer snel. In opkomende economieën groeit internet echter nog steeds in rap tempo. En dat heeft positieve gevolgen voor de economie. Volgens de Wereldbank, het instituut voor ontwikkelingssamenwerking, groeit de economie met 1,4 procent met elke10 procent van de bevolking die online gaat. De wereldbank baseert zich ten dele op cijfers van Internet.org, een organisatie die Facebook in het leven riep om internet wereldwijd beschikbaar te maken. Want als iedereen toegang heeft tot informatie, betoogt Facebook-oprichter Mark Zuckerberg in een video, wordt de wereld er beter op: slimmere studenten, grotere oogsten, rendabele bedrijven.

Internet.org belooft het mobiele web „honderd keer betaalbaarder” te maken, maar hoe dat moet gebeuren is nog onduidelijk. De verwachting is in elk geval dat het mobiel datagebruik explosief zal toenemen.