Gemeenten gaan weer in gesprek met kabinet over zorg

De vlag met het logo van de VNG op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
De vlag met het logo van de VNG op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Foto ANP / Koen van Weel

De gemeenten gaan weer overleggen over de decentralisatie van zorgtaken. De leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) droegen het bestuur vanmiddag tijdens een vergadering op met het kabinet te praten over een nieuw pakket voorwaarden.

De VNG was begin deze maand uit het overleg gestapt uit woede over het besluit van staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) om de persoonlijke verzorging niet naar gemeenten over te hevelen. Het kabinet moet de plannen voor de decentralisatie aanpassen, vinden de gemeenten, die nu dus toch weer bereid zijn tot overleg.

Van Rijn is blij dat gemeenten het gesprek met het kabinet willen voortzetten. “Want uiteindelijk moeten we als medeoverheden gezamenlijk aan de slag om de ondersteuning en zorg goed te organiseren voor mensen die langer thuis willen wonen”, zegt hij in een verklaring.

Aanpassing nodig voor voldoende steun in senaat

Van Rijn schreef eerder deze maand aan de Tweede Kamer dat de persoonlijke verzorging in de Zorgverzekeringswet wordt ondergebracht en niet, zoals eerder afgesproken, naar de gemeenten gaat. Volgens de gemeenten leidt dat tot een voor burgers onoverzichtelijke situatie.

De aanpassing neemt een groot bezwaar weg van de tegenstanders van overdracht van deze persoonlijke verzorging naar gemeenten, zoals CDA en de ChristenUnie. In de oorspronkelijke plannen zouden veel ouderen hun recht op zorg verliezen, en maar moeten hopen dat gemeenten die taak goed overnemen. Door het aanpassen van de plannen weet Van Rijn zich verzekerd van steun in de Eerste Kamer voor de kabinetsplannen om de langdurige zorg te hervormen.

Bij de persoonlijke verzorging die nu alsnog gegarandeerd wordt, gaat het om handelingen als douchen, aankleden en wondverzorging van ouderen, chronisch zieken, en bijvoorbeeld ook mensen die na een ziekenhuisbehandeling nog thuis worden verzorgd. Het kabinet kondigde in het regeerakkoord aan dat die zorg een taak van gemeenten zou worden. De verpleging zou echter worden georganiseerd door de zorgkantoren van zorgverzekeraars. Mensen die in de sector werken, vinden dit een onmogelijke ‘knip’: verpleging en verzorging horen bij elkaar, zeggen zij. De verpleegkundige die langskomt, kan ook de steunkousen vervangen.

Voor gemeenten zijn de aanpassingen van de plannen ongunstig. Zij krijgen rond de 2,5 miljard euro minder en minder taken dan in het regeerakkoord was afgesproken. Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor dagbesteding en andere ‘sociale ondersteuning’ van zwakkeren. Daarom eisen ze van het kabinet nieuwe aanpassingen, bijvoorbeeld een verlaging van de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp.