Zelf geld verdienen

Iedereen is druk op zoek naar geld, maar makkelijk is dat niet.

Wel of geen toegangskaartjes verkopen? Een deel van de presentatie-instellingen aarzelt nog, want het kan de drempel voor nieuwe bezoekers verhogen. Bij MU in Eindhoven is de knop om. „We vroegen eerst een vrijwillige donatie, maar nu heffen we 3 euro entreegeld voor iedereen boven de 18 jaar”, vertelt directeur Angelique Spaninks.

En dit is niet de enige manier waarop de instelling, die subsidie krijgt van Rijk, provincie en gemeente Eindhoven, voldoet aan het vereiste van het ministerie van OCW om 17,5 procent ‘eigen inkomsten’ te werven. MU verdient ook geld met sponsors, educatieve programma’s, een webshop, adviesklussen en gastcuratorschap.

Ook de andere presentatie-instellingen steken veel energie in het vinden van geld. Plaatsmaken in Arnhem opende in 2010 een eigen galerie. „Van kunstenaarsinitiatief zonder winstoogmerk naar keihard commercieel dus”, zegt artistiek leider Inge Pollet. Plaatsmaken neemt ook opdrachten aan van derden, zoals het organiseren van symposia. „Eigenlijk nemen we veel aan, als het maar met beeldende kunst te maken heeft, haalbaar is in de tijd en goed verdient.”

Kunstencentrum Signe in Heerlen verdient wat geld met het realiseren van muurschilderingen in de openbare ruimte, in opdracht van gemeenten. „In plaats van het inhuren van reinigings- of schildersbedrijven hebben wij de opdracht gekregen om op een kunstzinnige manier tunnels en viaducten op te knappen”, zegt directeur Floor van Dijk. Andere instellingen, zoals het CBK Zeeland, geven bedrijven advies over de aankoop van kunstwerken en adviseren gemeenten bij de inrichting van de openbare ruimte.

Sponsors werven blijkt niet makkelijk voor presentatie-instellingen. De concurrentie met grotere, beter zichtbare culturele instellingen, zoals musea en orkesten, is groot. Wat vaak nog wel lukt, is het lospeuteren van een bijdrage in natura. Zo krijgt Printroom in Rotterdam goedkope ruimte van een woningbouwcorporatie en NP3 in Groningen kreeg van een fabrikant karton voor een geluidskunstwerk.

Veel presentatie-instellingen geven cursussen. W139 in Amsterdam heeft het verzamelaarsprogramma Binnen Handbereik opgezet, Witte de With in Rotterdam en De Appel in Amsterdam verzorgen samen een ‘spoedcursus’ hedendaagse kunst.

Kunstverein in Amsterdam heeft betalende leden. Die betalen 50 euro per jaar (of 500 euro per jaar als gold member) en krijgen voorrang bij evenementen, korting op publicaties en een paar keer jaar een uitnodiging voor een speciaal evenement.

V2 in Rotterdam wil ook donateurs aan zich binden, maar op een andere manier: via een endowment fund (vermogensfonds) met bijbehorend programma.