Samen projecten opzetten

Wie samenwerkt kan meer. Daarom doen instellingen het veel.

Partners zoeken en samen de kosten delen. De meeste kunstprojecten worden op die manier gerealiseerd. Opvallend is dat de presentatie-instellingen vooral lokaal en internationaal samenwerken, maar minder vaak in nationaal verband.

Voor If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution is samenwerking „de modus operandi”, meldt de directie. Binnen Amsterdam werkte de instelling mee aan de oprichting van een Performance Platform. Onder de partners in het buitenland zijn grote namen als het MoMA in New York, het Reina Sofia in Madrid en Tate Modern in Londen.

In Rotterdam hebben de kunstinstellingen in de Witte de Withstraat zich verenigd in Kunstblock. Deze stichting moet niet alleen de onderlinge samenwerking tussen Witte de With, Tent, Showroom MAMA, V2 en Worm bevorderen, maar moet ook zorgen dat bewoners en ondernemers in de straat meedoen aan kunstprojecten.

Ook in andere steden werken de kleine kunstinstellingen intensief samen. In Utrecht hebben Academiegalerie, BAK, Casco, Expodium, Fotodok en Impakt zich verenigd in BK-NU. In Arnhem heeft Plaatsmaken 22.500 euro extra subsidie van de gemeente gekregen om ‘aanjager en bruggenbouwer’ te zijn binnen het Platform Beeldende Kunst Arnhem. In Den Haag heeft Stroom een voortrekkersrol. Directeur Arno van Roosmalen coördineert het overleg met andere kunstinitiatieven in Den Haag, zoals Nest, 1646 en Satellietgroep. Daarnaast is hij voorzitter van De Zaak Nu, de belangenorganisatie van Nederlandse presentatie-instellingen.

Steeds vaker zoeken presentatie-instellingen partners in de wetenschap. Expoplu in Nijmegen werkt samen met de Radboud Universiteit, hogeschool Artez en kunstacademie Sint Joost in Breda. MU in Eindhoven werkt samen met de Universiteit van Tilburg, Sint Lucas, Fontys en de Design Academy. „Die samenwerking komt in de eerste plaats voort uit inhoudelijke motieven. Vanuit de inhoud kijken we of we het ook financieel aantrekkelijk kunnen maken”, zegt directeur Angelique Spanink van MU.