Methodes

Voor dit onderzoek heeft NRC Handelsblad contact gezocht met 84 beeldendekunstinstellingen in Nederland. Daarbij is gebruikgemaakt van het ledenbestand van brancheorganisatie De Zaak Nu, de lijst van aanvragers voor een rijkssubsidie voor presentatie-instellingen in het kader van de basisinfrastructuur en gegevens die beschikbaar zijn gesteld door het Mondriaan Fonds. 59 instellingen hebben een beantwoorde vragenlijst ingestuurd. Met 17 van die instellingen zijn gesprekken gevoerd, op locatie en telefonisch.