Maatregelen Dit hebben CDU en SPD afgesproken

MINIMUMLOON Duitsland voert in 2015 een minimumloon in. Vanaf 2017 bedraagt dat in heel Duitsland 8,50 euro. De hoogte van het bedrag wordt door de sociale partners in overleg met economen bepaald. Een belangrijke eis van de SPD.

TOLHEFFING OP SNELWEGEN Een eis van de CSU (de Beierse zusterpartij van Merkels CDU). De invoering mag de Duitse automobilist geen extra geld kosten, maar dat kan in strijd zijn met Europese wetgeving. Merkel verzette zich tijdens de verkiezingscampagne tegen de invoering, ook de SPD was geen voorstander.

INVESTERINGEN Hoewel de totale begroting nog niet duidelijk is, heeft de coalitie besloten 23 miljard euro uit te trekken voor extra investeringen. In tegenstelling tot wat de SPD wilde, zullen de belastingen niet worden verhoogd. Het geld gaat onder andere naar hoger onderwijs (5 miljard), onderzoek (3 miljard) en verkeersinfrastructuur (5 miljard).

DUBBEL PASPOORT Kinderen die in Duitsland zijn geboren uit buitenlandse ouders moeten nu voor hun 23ste kiezen tussen de Duitse nationaliteit of die van hun ouders. Onder druk van de SPD wordt dat teruggedraaid: voortaan mogen de kinderen een dubbel paspoort hebben.

VROUWENQUOTUM Op aandringen van de SPD moeten raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven vanaf 2016 voor minimaal 30 procent uit vrouwen bestaan. Als dat niet wordt gehaald moeten zetels in de raad vacant blijven.

ENERGIE Na de ramp met de kerncentrale in Fukushima besloot Duitsland tot de afschaffing van kernenergie in combinatie met een versnelde invoering van duurzame energie uit wind en zon. De energieprijs is daardoor gestegen. De CDU/CSU streefden naar 50-55 procent duurzame energie in 2030, de SPD wilde naar 75 procent. In de coalitiebesprekingen werd besloten tot een compromis: 55-60 procent.

PENSIOENEN Veel ouderen in Duitsland hebben een inkomen dat zo laag is dat ze gedwongen worden bij te verdienen. Vanaf 2017 wordt een soort minimum pensioenuitkering ingevoerd van rond de 850 euro.

ONDERWIJS EN ZORG Onderwijs, behalve hoger onderwijs, is in Duitsland een zaak van de deelstaten. De coalitie overweegt om de federale overheid meer verantwoordelijkheid te geven voor de financiering van het onderwijs. Over de begroting van de gezondheidszorg wordt nog gesproken.