Het beperken van bankiersbonussen

Nu is het mooi geweest, vindt minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA): bonusregelingen in de financiële sector worden flink beperkt. Dat kondigde hij dinsdag aan in een brief aan de Tweede Kamer. Een prestatiebonus mag niet meer zijn dan 20 procent van het salaris. De maatregel gaat in 2015 in. Gegarandeerde bonussen, die werknemers krijgen zonder dat er een prestatie tegenover staat, worden helemaal verboden.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is niet blij met de maatregelen. De plannen zetten Nederland internationaal op achterstand, terwijl Nederlandse banken al vooroplopen in Europa met het matigen van bonussen, vindt de NVB. „Dit rechtvaardigt niet een specifiek Nederlands beloningsbeleid dat sterk afwijkt van het Europese beleid, en dat hebben we ook niet nodig”, laat voorzitter Chris Buijink in een schriftelijke reactie weten.

Waarom verandert de bonusregeling?

Dat was al zo afgesproken. Dijsselbloem komt met zijn voorstel een afspraak na uit het regeerakkoord, waarin VVD en PvdA de richtlijn van maximaal 20 procent voor variabele bonussen vastlegden. Dijsselbloem schrijft dat „perverse beloningsprikkels” worden gezien als een oorzaak van de financiële crisis en kunnen leiden „tot het nemen van onverantwoorde risico’s”. Het voorstel richt zich dan ook op het voorkomen van die prikkels.

Hoe zit het in de rest van Europa met bonussen?

Dijsselbloem komt met een strenger beloningsbeleid dan de norm in de Europese Unie is. Daar geldt de richtlijn dat bankiers aan bonussen één keer het vaste jaarsalaris mogen ontvangen. Dijsselbloems regeling daarentegen geldt voor de hele financiële sector en hij kiest bovendien voor een veel lager maximaal percentage.

Wie moet zich aan de regeling houden?

In principe geldt de bonusregeling voor iedereen die in de financiële sector werkt. Dus voor banken, verzekeraars en sommige pensioenfondsen. Ook werknemers van buitenlandse instellingen met een vestiging in Nederland zijn aan de plafonds gehouden.

Is er een manier om er onderuit te komen?

Ja. Mensen die voor een Nederlandse financiële onderneming in een ander Europees land werken, kunnen een hogere variabele beloning krijgen, tot 100 procent van het jaarsalaris. Voor Nederlanders die buiten Europa voor een Nederlandse financiële instelling werken geldt nog een andere regeling. Aandeelhouders, eigenaren of leden van die instellingen kunnen ervoor kiezen een hogere variabele beloning van maximaal 200 procent van het jaarsalaris uit te keren. Het kabinet kiest voor deze uitzonderingen om voor internationale activiteiten een „gelijk Europees speelveld” te creëren. Maar, schrijft Dijsselbloem, het kabinet vindt wel dat ondernemingen „grote terughoudendheid” moeten betrachten in het uitkeren van de hoge bonussen.

Zie ook het commentaar op Opinie, pagina 16.