Grote schenking aan het Stedelijk

Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft een grote schenking gekregen van het Haarlemse verzamelaarsechtpaar Pieter en Marieke Sanders. Het gaat om 127 werken van 92 kunstenaars. Wat de waarde is van de schenking wil het museum niet zeggen, maar omdat het veelal om video’s, foto’s en werken op papier gaat, zal die niet in de miljoenen lopen.

De schenking biedt een dwarsdoorsnede van de Nederlandse hedendaagse kunst, met vroege werken van onder meer Marc Bijl, Job Koelewijn, Folkert de Jong, Navid Nuur, Saskia Olde Wolbers, Ronald Ophuis, Barbara Visser en Marijke van Warmerdam. Ook internationale namen als Araki, Ryan Gander, Roni Horn, Edward Burtynsky, Tracey Moffatt en Jan De Cock zijn vertegenwoordigd. Foto’s van Marinus Boezem en Ger van Elk en een vroeg schilderij van Jan Andriesse vormen een mooie aanvulling op werken van deze kunstenaars die al in de Stedelijk-collectie aanwezig zijn.

Pieter en Marieke Sanders, zoon en schoondochter van het bekende verzamelaarsechtpaar Piet en Ida Sanders, verzamelen sinds de vroege jaren zeventig kunst van relatief jonge, vaak conceptuele kunstenaars. Het Amerikaanse tijdschrift ArtNews rekende hen onlangs nog tot de tweehonderd belangrijkste verzamelaars ter wereld. „Als particulier kun je veel vroeger en veel avontuurlijker kopen dan een museum”, aldus Marieke Sanders. „Voor ons is van belang dat de kunst nieuw, spannend en vitaal is.”

Het echtpaar schenkt nu een deel van zijn collectie om te vieren dat het Stedelijk weer open is. „Wij vonden de heropening een feestelijke gebeurtenis die om een cadeau vroeg. Dat was voor ons de aanleiding een selectie te maken uit onze collectie, zodat deze werken weer zichtbaar worden buiten de muren van ons huis. Want kunst moet gezien worden.” Pieter en Marieke Sanders, die drie jaar geleden al een grote schenking deden aan het Instituut Collectie Nederland, zeggen een warme band met het Stedelijk te hebben. „We hebben zoveel goede herinneringen aan dat museum. En onze werken sluiten ook goed aan op de collectie.”

Ook zegt het echtpaar zijn schenking te doen ter ere van Ann Goldstein, de vertrekkende directeur van het Stedelijk. Goldstein zegt zeer geraakt te zijn door dit „geweldige gebaar”. „De schenking laat hun betrokkenheid en ruimhartige steun aan onze instelling zien. Dit is een buitengewone gift, en zij geven hiermee een uitzonderlijk voorbeeld.”