NVJ: zorg om nieuwe freelancers

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) maakt zich grote zorgen over de economische positie van nieuwe freelancers, vaak (foto)journalisten die boventallig zijn na reorganisaties. „Voor de groep die vanuit een vaste baan nu een freelance-praktijk opstarten, is het zeer de vraag of zij het hoofd boven water zullen houden”, blijkt uit onderzoek in opdracht van de NVJ Volgens de NVJ verslechtert hun positie doordat de concurrentie stijgt en het ondernemerschap geen eerste keuze is.