EU straft garnalenbranche met hoge boetes voor kartelvorming

De Europese Commissie heeft de Nederlandse garnalenhandelaren Heiploeg een boete van 27 miljoen euro opgelegd wegens prijsafspraken. De eveneens Nederlandse garnalenhandel Kok Seafood kreeg een boete van een half miljoen, de Duitse onderneming Stührk 1,13 miljoen euro.

De bedrijven hebben volgens de Europese mededingingsautoriteit de prijzen van garnalen opgedreven en daarmee klanten gedupeerd in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan prijsafspraken en onderlinge verdeling van de markt. Het kartel bestond tussen juni 2000 tot januari 2009.

Voor Heiploeg is de boete een zware klap. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 270 miljoen euro, maar rapporteerde een verlies van 13 miljoen euro. De voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, Johan Nooitgedagt, uit vandaag in de Leeuwarder Courant zijn zorgen over de gevolgen voor de vissersbranche. „Dit kan leiden tot een hoogst instabiele situatie, waar vissers, consumenten en handel niet bij gebaat zijn.”

Bij Heiploeg werken ruim 3.000 mensen. Het bedrijf werd vorig jaar overgenomen door een consortium van drie banken, waaronder de Rabobank.

Heiploeg wilde gisteren niet veel meer kwijt dan dat het zich beraadt op beroep. Boetes voor kartelvorming worden in hoger beroep soms deels of geheel kwijtgescholden als de financiële gevolgen voor de onderneming in kwestie niet te dragen zijn. Volgens Heiploeg heeft de boete vooralsnog „geen gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken binnen Heiploeg”, meldt het bedrijf in een verklaring.

Ook garnalenhandelaar Klaas Puul was bij het onderzoek betrokken. Hij krijgt geen boete. Het bedrijf zou in een vroeg stadium hebben meegewerkt aan het onderzoek.