Wat de plannen voor Nederland betekenen

Door de invoering van een Duits minimumloon en een tolvignet kan Nederland aan concurrentiekracht winnen ten opzichte van Duitsland. Al blijven mogelijk toeristen weg.

Minder vakanties van Nederlanders naar de Eiffel. Minder toeristen uit landen als Italië náár Nederland. En op de langere termijn, een sterkere concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van Duitsland.

Dat kunnen de effecten zijn op Nederland van het Duitse coalitieakkoord. Omdat de Nederlandse economie zo afhankelijk is van de Duitse, raakt Duits sociaal-economisch beleid altijd ook Nederland. In dit akkoord springen twee concrete maatregelen in het oog. Duitsland voert tolheffing in op de bij Nederlanders geliefde Autobahn. En het buurland krijgt voor het eerst een minimumloon.

Het tolvignet – de prijs ervan is nog onbekend – moet gelden voor álle automobilisten, ook Duitse. Maar alleen Duitsers worden gecompenseerd, waarschijnlijk via de belasting.

Toerismebureau NBTC Holland Marketing vreest een afname van het aantal toeristen uit landen als Italië, die via Duitsland naar Nederland reizen. „Alles wat het reizen belemmert is nadelig voor de bestedingen in Nederland”, zegt een woordvoerder. Prijsbewuste Nederlandse toeristen zullen nu eerder de Ardennen verkiezen boven de Eiffel.

De ANWB probeerde het vignet vergeefs tegen te houden via haar Duitse zusterorganisatie ADAC. „Het vrij verkeer is toch één van de grondbeginselen van de Europese Unie”, laat een ANWB-woordvoerder weten.

In de grensstreek houden bestuurders rekening met extra verkeer over de ‘gratis’ Nederlandse wegen. „Ik hoop nu dat bijvoorbeeld de eerste 50 kilometer aan de Duitse kant van de grens kan worden uitgezonderd van de heffing”, zegt burgemeester Michael Sijbom van de Twentse grensgemeente Losser aan de telefoon.

Het Duitse minimumloon zal op korte termijn weinig veranderen voor Nederland, verwachten loondeskundigen. De lonen in Duitsland en Nederland liggen dicht bij elkaar. Als het minimumloon dicht bij de laagste Duitse cao-schalen komt te liggen, zullen Duitse vakbonden mogelijk hogere looneisen stellen. Dit kan Nederlandse bedrijven naar verhouding goedkoper maken. Hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer zei vorige week tegen deze krant: „Op termijn zouden de loonkosten dan over de hele linie kunnen stijgen. Dat kan positief zijn voor Nederland. Duitsers hebben meer te besteden en de Nederlandse concurrentiepositie verbetert.”