‘Procedure Antillen is nu te schimmig’

De benoemingsprocedure van de Rijksvertegenwoordiger in Caribisch Nederland moet transparanter, vindt D66. Aanleiding is het naderende vertrek van Wilbert Stolte. De huidige vertegenwoordiger is omstreden wegens zijn aandeel in de bestuurlijke problemen op Bonaire.

Vanmiddag doet D66 een voorstel voor een andere benoemingsprocedure tijdens de behandeling van de begroting van Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer.

Nu benoemt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Rijksvertegenwoordiger, de rechterhand van de minister en de ministeries in Nederland. De vertegenwoordiger is de hoogste ambtenaar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en moet toezicht houden op het bestuur op de eilanden.

Volgens Wassila Hachchi (D66) moet de benoemingsprocedure van de Rijksvertegenwoordiger ongeveer worden zoals die van de commissarissen van de koning in Nederland. „Met een profielschets en een openbare vacature, in plaats van de schimmige procedure van nu. De mensen op de eilanden hebben geen idee op basis waarvan de Rijksvertegenwoordiger nu wordt gekozen.”

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PvdA) onthield zich gisteren van antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over het bespioneren van politici op Bonaire. Wel stuurde hij een reactie op Kamervragen over een artikel waarin deze krant vorige week berichtte dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) tussen 2005 en 2010 op het eiland twee politici illegaal bespioneerd heeft. Het ging om politici met wie Nederland onderhandelde over aansluiting van Bonaire bij Nederland. Uit de AIVD-informatie bleek dat zij zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan corruptie en machtmisbruik.

In zijn brief schrijft Plasterk: „Het is voor mij niet mogelijk om in het openbaar te reageren op het artikel, aangezien ik in het openbaar nooit uitspraken kan doen over operationele aangelegenheden van de AIVD.” Volgens de minister handelt de inlichtingendienst „in het algemeen” binnen de kaders van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.