Plasterk vraagt ambassade VS om bevestiging NSA-publicaties in NRC

Foto ANP / Martijn Beekman

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat aan de Amerikaanse ambassade in Nederland vragen of zij de berichtgeving van NRC Handelsblad over de activiteiten van de NSA in Nederland kunnen bevestigen. Hijzelf kan dat niet, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer vanochtend.

Verder geeft Plasterk aan dat de NSA eerder heeft gemeld dat Nederland op dit moment “geen doelwit is”. Mocht Nederland wel een doelwit zijn, dan moet het desbetreffende land een verzoek indienen bij de AIVD, optreden buiten wettelijke kaders noemt Plasterk “niet aanvaardbaar”.

Het kan voorkomen dat andere landen menen dat er een goede reden is om in of vanuit Nederland inlichtingen te verzamelen. In een dergelijk geval dient het desbetreffende land een verzoek te richten tot de AIVD of de MIVD. Het verzoek wordt dan binnen de kaders van de Nederlandse wet beoordeeld en eventueel uitgevoerd. Het kabinet acht enig optreden buiten die wettelijke kaders niet aanvaardbaar.

Ook herhaalt Plasterk het feit dat over werkwijzen bij zowel de AIVD als de MIVD geen mededelingen wordt gedaan:

Het is echter niet gebruikelijk dat diensten elkaar op de hoogte stellen van de eigen bronnen en werkwijze. Voor zover in het kader van de internationale samenwerking collega-diensten hun werkwijzen bij de AIVD of de MIVD bekend hebben gemaakt, worden hierover in het openbaar geen mededelingen gedaan.

De minister verwacht dit najaar het rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de wijze van gegevensverwerking door de AIVD en MIVD op het gebied van telecommunicatie.

Nederland werd tussen 1946 en 1968 afgeluisterd door Amerika

NRC Handelsblad meldde afgelopen zaterdag dat Nederland tussen 1946 en 1968 is afgeluisterd door de Amerikanen. Een NSA-document van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden dat was ingezien door NRC gaf dat aan.

Het is niet duidelijk of het afluisteren na 1968 is opgehouden. In het document stond ook dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA verborgen wil houden dat Nederland is afgeluisterd, omdat de VS vrezen dat publicatie de relatie met Nederland in gevaar zou brengen.