‘Klimaatvluchteling’ moet terug naar wegzakkend Kiribati

Hij had gehoopt de eerste officieel erkende klimaatvluchteling te worden. Maar het Nieuw-Zeelandse Hooggerechtshof vond het verhaal van Ioane Teitiota niet overtuigend. Het oordeelde gisteren dat de migratiedienst terecht besloot hem en zijn gezin terug te sturen naar Kiribati, een eilandrepubliek in de Pacific.

Teitiota woont nu zes jaar in Nieuw-Zeeland, maar zijn werkvergunning liep in 2010 af. Sindsdien verbleef hij illegaal in het land en toen dat werd ontdekt, beriep hij zich op de gevaarlijke situatie van de eilandengroep door de opwarming van de aarde. Volgens de advocaat van Teitiota zouden zijn drie kinderen die hij in Nieuw-Zeeland kreeg, serieus gevaar lopen door de verhuizing naar Kiribati, waar verzilting van de bodem door de stijgende zeespiegel de landbouw aantast en waar klimaatverandering leidt tot zwaardere stormen, grotere overstromingen en tekorten aan land.

De migratiedienst oordeelde in juni dat de toch al beperkte ruimte van Zuid-Tarawa, het grootste van de 32 eilandjes die samen Kiribati vormen, onder druk staat door bevolkingsgroei, urbanisatie en verzilting. Ook erkende de dienst dat de problemen versterkt worden door stormen en zeespiegelstijging. Maar er zou nog geen sprake zijn van direct gevaar. Het Hof bevestigde de uitspraak van de dienst en wees erop dat ook inwoners van Tonga, Fiji en Bangladesh eerder zonder succes een beroep hadden gedaan op het VN-vluchtelingenverdrag om als klimaatvluchteling erkend te worden.

De regering van Kiribati, dat op het hoogste punt amper twee meter boven de zeespiegel uitstijgt, bereidt de ongeveer 100.000 bewoners al enkele jaren voor op toekomstige evacuatie als de eilandengroep onbewoonbaar zou worden. Intussen zijn er plannen om op Fiji 2.000 hectare landbouwgrond te kopen, omdat de eigen bodem te zout wordt.