Vertaalprijs voor Van Crugten

Alain van Crugten heeft de Prix des Phares du Nord gekregen voor zijn Franse vertaling van Tom Lanoyes roman Sprakeloos (La Langue de ma mère). De tweejaarlijkse prijs voor de beste Franse vertaling van een belangrijk Nederlandstalig werk, waar een bedrag van 5000 euro aan verbonden is, werd in 2005 in het leven geroepen door het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. De officiële uitreiking is in februari op de Nederlandse ambassade in Parijs. (NRC)