Investeringen in onderzoek blijven dalen

De concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven loopt gevaar doordat zij voor het vierde achtereenvolgende jaar minder hebben geïnvesteerd in technologische innovaties. Door financieringsproblemen en een onzeker ondernemingsklimaat zijn de investeringen in onderzoek en ontwikkeling (Research & Development) tussen 2012 en 2013 met 2 procent zijn gedaald.

Dat blijkt uit de jaarlijkse innovatiemonitor van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarbij is de periode februari-juni 2013 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Zo’n 1.000 bedrijven, van mkb-bedrijven met tien werknemers tot multinationals, deden aan het geanonimiseerde onderzoek mee.

„Meer dan 10 procent van de bedrijven investeert niet in R&D en ongeveer de helft van de bedrijven heeft er geen budget voor vastgelegd”, zegt onderzoeker professor Henk Volberda in een toelichting. De daling van 2 procent typeert hij als „erg zorgelijk”.

Door een „mogelijk tekort” aan nieuwe technologische kennis krijgen Nederlandse bedrijven meer moeite om elders ontwikkelde kennis en innovaties te snappen en deze om te zetten in eigen nieuwe producten en diensten. „En dat terwijl het juist een trend is om meer samen te werken”, aldus Volberda. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven in toenemende mate samenwerken met derde partijen. Dit kunnen klanten zijn, maar ook concurrenten, leveranciers, instituten en overheidsinstanties.

Uit de Innovatie Monitor komt naar voren dat Nederlandse bedrijven vooral samenwerken met klanten, andere interne afdelingen, en leveranciers. Deze partners dragen relatief weinig bij aan radicale innovaties. Daarvoor zouden bedrijven, Volgens Volberda, meer moeten samenwerken met universiteiten en hogescholen.

Ook de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid pleit in het eerder deze maand gepubliceerde rapport Naar een lerende economie voor meer samenwerking van bedrijven met universiteiten op het terrein van research and development.