‘Hormonale anticonceptie Nuvaring gevaarlijk’

Anticonceptiemethode Nuvaring zou gevaarlijk zijn.
Anticonceptiemethode Nuvaring zou gevaarlijk zijn. Foto ANP / Marcel Antonisse

Er is internationale kritiek op het in Brabant ontwikkelde anticonceptiemiddel Nuvaring. In de VS hebben ruim tweeduizend gebruikers en nabestaanden een schadeclaim ingediend bij fabrikant MSD over de ring, die maandelijks vaginaal wordt ingebracht, schrijft de Volkskrant vandaag. In Nederland wordt het middel, de Nuvaring, 170 duizend keer per jaar verstrekt.

De ruim tweeduizend gebruikers en nabestaanden verwijten MSD dat de ring trombose, longembolieën en herseninfarcten zou veroorzaken. De New Yorkse advocaat Paul Rheingold zegt in de krant vijf zaken te voeren waarbij de gebruikster is overleden door de Nuvaring. Om hoeveel sterfgevallen het in totaal gaat, is onbekend. Rheingold staat vierhonderd cliënten bij in een groepsclaim.

In Nederland zijn volgens de krant geen sterfgevallen bekend die verband houden met de Nuvaring. Wel zijn er 31 potentieel dodelijke bloedstolsels, embolieën, bekend die verband houden met de Nuvaring.

Niet alle problemen met de Nuvaring in Nederland worden gemeld. Zo tekent de krant het verhaal op van een 26-jarige vrouw die opeens naar adem hapte en door haar arts naar het ziekenhuis werd gestuurd. Daar kreeg ze te horen dat ze het niet had overleefd als ze enkele uren later was geweest. Haar werd geadviseerd de Nuvaring nooit meer te gebruiken, evenals andere hormonale anticonceptiemiddelen. Er werd echter geen melding gemaakt van haar geval bij het centrum voor bijwerkingen Lareb. De artsen zagen geen direct verband.

Nuvaring zou lagere hormoondosering hebben

De Nuvaring werd tien jaar geleden geïntroduceerd door Organon in Oss, dat inmiddels is opgegaan in MSD. De kunststof ring werd aangeprezen met een hormoondosering die lager is dan bij de pil, maar een nadeel is dat er andere hormonen in zitten die het risico op trombose verdubbelen.

Uit een Deense studie zou blijken dat gemiddeld 6,5 op de tienduizend gebruiksters trombose krijgen. Volgens MSD deugt het Deense onderzoek naar de Nuvaring niet. Het bedrijf wijst volgens de krant op een zelf gefinancierde studie waaruit het tegendeel zou blijken.

In de bijsluiter wordt wel gewaarschuwd voor het risico op trombose, maar de gebruikers nemen het MSD kwalijk dat de vergrote kans op trombose niet duidelijk wordt gemeld in reclameboodschappen. Rheingold verwacht dat MSD zal instemmen met een schikking in de zaak:

“Het causaal verband tussen de klachten en de ring is gemakkelijk te bewijzen, want de gebruiksters hebben precies de trombosesymptomen die in de bijsluiter staan vermeld.”

Eerder dit jaar al ophef over Diane-35

Het aantal gebruiksters dat volgens het Deense onderzoek het risico zou lopen op trombose is even hoog als bij de gebruiksters van anticonceptiepil Diane-35, een pil die eerder dit jaar al in opspraak raakte en in Frankrijk van de markt is gehaald.

Door bijwerkingen van de Diane-35-pil zouden in Nederland 35 vrouwen mogelijk zijn overleden. Gebruiksters van die pil hebben ongeveer tweemaal zoveel kans op bloedstolsels als gebruiksters van andere pillen van de tweede generatie, en voor één à twee op de honderd vrouwen die veneuze trombose krijgen, is de aandoening dodelijk.