Het risico is aanvaard, toch zijn er claims

Middelen tegen zwangerschap zijn de laatste tijd in opspraak. In de VS stappen vrouwen naar de rechter om Nuvaring.

In de Verenigde Staten zijn gebruiksters van de Nuvaring, een anticonceptiemiddel, rechtszaken begonnen tegen fabrikant Merck. Ze zeggen dat ze trombose – en als gevolg daarvan longembolie of een herseninfarct – hebben gekregen door de hormonen. De Nuvaring is een kunststof ring die maandelijks in de vagina wordt gebracht en dan langzaam twee hormonen afgeeft waardoor vrouwen niet zwanger worden.

De Nuvaring die nu in de Verenigde Staten in opspraak is hoort tot de derdegeneratieanticonceptie. Daarvan is sinds de jaren negentig bekend dat die een verhoogd tromboserisico hebben. Het risico is niet alleen voor pillen vastgesteld maar ook voor de pleisters, vaginale ring en implantaat.

Dat is vorige week nog bevestigd door de Europese medicijnenwaakhond EMA. Die heeft afgelopen zomer, na ophef over de Diane-35-pil, alle anticonceptiepillen opnieuw onder de loep genomen. Over de derdegeneratiepillen zegt de EMA dat 6 tot 12 van de 10.000 gebruiksters per jaar er trombose door krijgen. Het risico voor de oudere tweedegeneratiepillen is 5 tot 7 per 10.000 vrouwen. Vrouwen zonder anticonceptie hebben een trombosekans van 2 op 10.000. Bij trombose in een ader kan een bloedpropje losschieten en dan een levensbedreigende longembolie of een herseninfarct veroorzaken.

Toch, concludeert de EMA, weegt het tromboserisico op tegen de gevaren van een ongewenste zwangerschap. Alle pillen mogen daarom van de EMA op de markt blijven.

Gezondheidsinstanties adviseren beginnende pilgebruiksters om een tweedegeneratiepil te nemen. Wie al jaren zonder problemen een pil met hoger risico gebruikt kan die blijven gebruiken. Nog steeds slikt, bleek dit voorjaar, een kwart van de twee miljoen Nederlandse pilgebruiksters een derde- of vierdegeneratiepil. Tegen de verkoopdruk van de industrie is het moeilijk opboksen. Van die kwart miljoen gebruiksters met een verhoogd risico gebruiken naar schatting 70.000 vrouwen de Nuvaring.