...en Tbilisi blijft dromen van NAVO-lidmaatschap

De minister van Euro-Atlantische Integratie hoopt dat Rusland zich ooit verzoent met de Westerse koers van Georgië.

Anders dan Oekraïne is Georgië wel vastbesloten zich met de Europese Unie te associëren. De nieuwe Georgische president Giorgi Margvelasjvili is ervan overtuigd dat de top van het Oostelijk Partnerschap morgen en overmorgen in Vilnius de deur openzet voor een echt associatieverdrag met de ex-Sovjetrepubliek.

En daarbij moet het volgens Aleksi Petriasjvili, minister Euro-Atlantische Integratie, niet blijven. Een akkoord met Europa moet een voorbode van een eventueel lidmaatschap van de NAVO zijn. Georgië wil al langer toetreden tot het Atlantisch bondgenootschap en was er in 2008 ook dichtbij. Maar vooral een Duits veto en een vijfdaagse oorlog met Rusland om de afscheiden provincie Zuid-Ossetië voorkwamen dat Georgië werd toegelaten tot de vestibule van de NAVO. Niet voor niets heeft het land in de Kaukasus nog altijd 1.600 militairen in Afghanistan: een blijk van goede wil.

Petriasjvili is minister in de regering die een einde maakte aan de macht van president Saakasjvili. Tbilisi wil sindsdien de relaties met de oude kolonisator Rusland normaliseren. Maar niet tegen de prijs die Oekraïne nu moet betalen. Want „tegelijkertijd wordt er op Georgisch grondgebied een 35 kilometer lange grens van prikkeldraad opgericht: een nieuwe Berlijnse Muur. Onaanvaardbaar”, aldus Petriasjvili, die onlangs in Nederland te gast was.

Voor Georgië is de Russische Euro Aziatische Douane Unie geen alternatief. „Onze keuze is helder. Europa doet niet aan embargo’s of pressie. Anders dan met Oekraïne en Moldavië werkt chantage bij ons niet meer. We kiezen voor de EU: economisch zeven keer sterker dan de Douane Unie. Georgië kiest voor 500 miljoen mensen, niet voor 145 miljoen [Russen]”, zegt Petriasjvili. „We hebben ook wat te bieden. Denk aan energiepijplijn Bakoe-Tbilisi-Ceyhan en spoorlijn van Bakoe via Tbilisi naar Kars in Turkije.”

De eerste stappen richting Europese integratie zijn volgens Petriasjvili een voorbode voor stappen richting de NAVO. „Toetreding is voor Georgië nu zelfs belangrijker dan in 2008, omdat de alliantie niet alleen een militair maar ook een politiek en economisch bondgenootschap is. We hebben er veel vertrouwen in dat Rusland ooit ons NAVO-lidmaatschap aanvaardt.”

In deze zin blijft Georgië op het spoor van Saakasjvili zitten. De wisseling van de wacht is redelijk soepel verlopen, ondanks de harde politieke retoriek. „Saakasjvili is begonnen met de EU. Zeventig procent van wat nu is bereikt, is gedaan door zijn regering”.

Petriasjvili: „Gamsachoerdia [leider 1990-1992] bood ons onafhankelijkheid. Sjevardnadze [1992-2003] gaf ons internationale erkenning en het vertrek van Russische troepen. Saakasjvili [2004-2012] bracht ons dichter bij NAVO en EU. Het is nu onze taak daar binnen te komen.”