Asscher kan maar beter alert zijn met pensioenen

Vicepremier Asscher kreeg kritiek omdat hij niet bij pensioenberaad was. Hans Wiegel heeft begrip, maar zegt ook: wees op je hoede.

Laatst was er gezeur over en kritiek op viceminister-president Asscher. Niet op z’n beleid. Dat weet hij zo te bespreken dat de oppositie daar nauwelijks greep op krijgt. Nee, op het feit dat hij graag op tijd thuis is om met z’n gezin ’s avonds te eten en omdat hij niet om zeven uur ’s ochtends achter z’n bureau zit.

Misschien nog even goed te memoreren dat niet het aantal uren dat een bewindsman zijn neus in dossiers steekt, bepalend is voor het antwoord op de vraag of hij een goed minister is.

Er zijn wat parallellen tussen Asscher en mij. Vicepremier. Daarnaast een zwaar departement. Lodewijk Asscher vanwege bijvoorbeeld de sterk oplopende werkloosheid en de pensioenproblematiek. Ik, omdat toen Binnenlandse Zaken, naast wat men daar nu nog omhanden heeft, ook het opperbeheer over de gemeentepolitie, de echte benoemingen van de burgemeesters en een grote vernieuwing van de grondwet onder zijn hoede had.

Allebei met kleine kinderen. Met de taak dus gezin en werk te combineren.

Als het met je kinderen goed gaat, kun je je werk ook beter doen. En als het werk goed gaat en je zodoende opgewekt en ontspannen bent, gaat het in je gezin ook goed.

Dat is tenminste mijn ervaring. Hoe Lodewijk Asscher het doet weet ik niet, maar ik zei geregeld tegen mijn secretaresse: „de minister vertrekt, hij heeft belangrijke bezigheden elders”. Op naar Amerongen.

Asscher werd bekritiseerd omdat hij niet bij het geheime pensioenoverleg met de oppositie was. Minister Dijsselbloem zat dat overleg voor. Niet alleen omdat hij ervaringsdeskundige in dit soort gesprekken is geworden, maar ook omdat het onderwerp onder zijn competentie valt. Het oorspronkelijke plan van de regering, door de Eerste Kamer tegengehouden, moest de schatkist zo’n drie miljard euro opleveren (in 2017 begreep ik). Het kabinet wil de aftrekbaarheid van de pensioenpremies beperken.

Ook hoort bij het plan, dat in feite een lastenverzwaring voor de burgers betekent, een plafond in die aftrek, onder het dit keer stilzwijgende motto ‘nivelleren is een feest’.

Als er een deal met de oppositie wordt gesloten, zal dat ertoe leiden dat er een fikse schep van de beoogde drie miljard euro afgaat. Hoe zal Eurocommissaris Rehn dat vinden?

Die heeft onlangs nog eens gezegd dat de afgesproken zes miljard euro aan structurele ombuigingen wel moet worden ingevuld.

Terzijde: er zitten naast de pensioenkwestie trouwens nog wel een paar gaten in de kaas van Dijsselbloem.

De dekking van de half miljard extra voor onderwijs. De ingeboekte opbrengst uit accijnsverhogingen: gebakken lucht. De geraamde opbrengst uit het plan directeuren-grootaandeelhouders zichzelf een extra dividend uit te keren. De beoogde bezuinigingen bij de gemeenten en zo verder…

Minister Asscher zal alert moeten zijn. Eén van de varianten voor de pensioeningreep waar nu in Den Haag over wordt gesproken, is een verlaging van het nabestaandenpensioen.

Dat is – leert het verleden – inhoudelijk en qua gevoel, brisant. Je zult maar je levenspartner verliezen en alleen met je kinderen verder moeten.