Nieuw pensioenplan kan kabinet honderden miljoenen kosten

Minister Jeroen Dijsselbloem en staatssecretaris Frans Weekers van Financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen in de Eerste Kamer.
Minister Jeroen Dijsselbloem en staatssecretaris Frans Weekers van Financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen in de Eerste Kamer. Foto ANP/Martijn Beekman

De coalitie zoekt honderden miljoenen op de rijksbegroting om tot een akkoord te komen met oppositiepartijen over de pensioenhervormingen. CDA, de ChristenUnie, GroenLinks en de SGP willen de geplande versobering van de belastingvrije pensioenopbouw deels terugdraaien. Het komen tot een akkoord met deze partijen kan het kabinet honderden miljoenen kosten.

De afgelopen weken onderhandelden ministers Asscher (Sociale Zaken en Dijsselbloem (Financiën) met oppositiepartijen CDA, D66, CU, GL en SGP over aanpassingen van de pensioenplannen in het regeerakkoord. Deze onderhandelingen zijn nodig omdat het wetsvoorstel van het kabinet om het belastingvrij pensioensparen te beperken, is afgeketst in de Eerste Kamer, waar de coalitiepartijen VVD en PvdA geen meerderheid hebben.

De gesprekken gaan met name over het zogeheten opbouwpercentage, het percentage van het loon waarover belastingvrij pensioen kan worden opgebouwd. Het kabinet wilde dit verlagen van 2,25 procent naar 1,75 procent van het brutoloon. Oppositiepartijen vinden dat laatste percentage te laag, maar het weer verhogen slaat een gat in de rijksbegroting.

Bezuinigen op belastingvrije opbouw of versoberen nabestaandenpensioen

Om dat gat te dichten, bespreken de partijen varianten waarbij wel bezuinigd wordt op de belastingvrije pensioenopbouw en het versoberen van het nabestaandenpensioen. Bij de eerste optie zouden mensen voor het deel van hun inkomen dat boven 70.000 of 80.000 euro ligt, niet meer fiscaal gunstig pensioen kunnen opbouwen. Het aanvankelijke plan was die grens bij 100.000 euro te leggen. Nu is er geen grens.

Een andere optie is het versoberen van het nabestaandenpensioen, bijvoorbeeld door de opbouw daarvan deels niet meer van belastingheffing vrij te stellen. Beide opties liggen bij de onderhandelende partijen gevoelig. VVD, CDA en D66 zijn geen voorstanders van het lager ‘aftoppen’, de ChristenUnie en het SGP willen niet aan het nabestaandenpensioen tornen.