Dijsselbloem: bonussen bij banken vanaf 2015 max 20 procent

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financien tijdens het overleg in de Tweede Kamer.
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financien tijdens het overleg in de Tweede Kamer. Foto ANP/Martijn Beekman

Bonussen in de financiële sector worden met ingang van 2015 beperkt, als het aan de minister van Financiën ligt, tot maximaal 20 procent van het vaste salaris. Jeroen Dijsselbloem schrijft dat vanmiddag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dijsselbloem heeft de financiële sector in zijn brief uitgenodigd te reageren op zijn wetsvoorstel. Deze nieuwe wet zou moeten gelden voor iedereen die in Nederland in de financiële sector werkt, dus voor banken en verzekeraars. Daarnaast moet het bonusmaximum ook gelden voor in Nederland werkzaam personeel van buitenlandse financiële instellingen.

Wetsvoorstel overeenkomstig met richtlijnen in regeerakkoord

De maximale hoogte van 20 procent is een richtlijn die afkomstig is uit het regeerakkoord en is dus niet nieuw, zo legt politiek redacteur Erik van der Walle uit:

“In het akkoord staat dat de bonussen niet meer dan 20 procent van het salaris zou moeten bedragen. Daarnaast staat zowel in dit voorstel als in het akkoord dat de vaste variabele bonussen volledig moeten worden afgeschaft en dat de retentiebonussen aan banden moeten worden gelegd. Dat zijn bonussen die bankmedewerkers meekrijgen als ze niet vertrekken.

Verrassend is dit voorstel dus niet. Het is een eerste stap om afspraken in het regeerakkoord om te zetten in wetgeving.”

De financiële sector mag nu reageren, het spel tussen deze sector en de Kamer zal zich voornamelijk gaan richten op de vraag wie onder de nieuwe wetgeving uit kan komen, aldus Van der Walle:

“Deze brief is in de woorden van Dijsselbloem zelf een ‘consultatie aan de branche’. De financiële sector mag nu met een reactie komen, waarover dan vervolgens nog wordt gedebatteerd in de Kamer, en daarna gaat het voorstel naar de Raad van State.

In het voorstel gelden de nieuwe beperkingen ook voor Nederlanders die in Londen werken bijvoorbeeld, maar banken zullen erop proberen aan te sturen dat het voorstel op dit punt wordt gewijzigd. Dat is het spel dat de komende tijd zal worden gespeeld”

‘Europese normen gaan niet ver genoeg’

“Perverse beloningsprikkels worden wereldwijd gezien als een van de oorzaken van de financiële crisis”, schrijft Dijsselbloem, die met zijn voorstel aanzienlijk verder gaat dan nieuwe Europese richtlijnen. Die schrijven voor dat een bonus voor werknemers binnen Europa maximaal honderd procent van het vaste salaris mag bedragen. Voor werknemers buiten Europa is het maximum tweehonderd procent.

Dijsselbloem gaat bewust verder dan de Europese norm, zo schrijft hij in de brief:

“De nieuwe Europese regels om beloningen aan banden te leggen, gaan wat mij betreft niet ver genoeg. Ik wil daar waar mogelijk de regels in Nederland verder aanscherpen. Excessieve bonussen en vertrekvergoedingen zijn niet meer van deze tijd.”

Gouden handdrukken worden volgens het wetsvoorstel beperkt tot maximaal een jaarsalaris en bovendien aan strenge voorwaarden gebonden. Een ontslagvergoeding is dan niet meer mogelijk als een bestuurder vrijwillig vertrekt of aantoonbaar tekortgeschoten is. Gegarandeerde bonussen, waar geen prestatie tegenover staat, worden verboden. De mogelijkheden om bonussen terug te vorderen worden uitgebreid.

Reactie banken: NL heeft geen regels nodig voor bonussen

De Nederlandse Vereniging van Banken vinden een nieuwe wet onnodig, zo blijkt uit een reactie op het wetsvoorstel van Dijsselbloem tegenover persbureau Novum:

“Nederland heeft geen eigen regels nodig voor de hoogte van bonussen bij banken, de sector heeft de variabele beloningen de afgelopen jaren namelijk al flink verlaagd.”

Slechts twee procent van de negentigduizend bankmedewerkers in Nederland ontvangt een variabele beloning van twintig procent of meer. Het gaat daarbij vooral om specialisten die zo schaars zijn dat banken wel een dergelijk bedrag moeten betalen.

Kortom, de banken zien weinig heil in het plan van de minister:

“Nederlandse banken lopen in Europa voorop met het matigen van variabele beloningen. In een tijd waarin wordt gewerkt aan een Europese bankenunie past geen Nederlandse ‘Alleingang’. De regels zetten Nederlandse banken ‘op achterstand’ binnen Europa.”

    • Annemarie Coevert