Terecht bezoek aan Venezuela

Sinds hij Koning der Nederlanden werd, heeft Willem-Alexander met zijn echtgenote koningin Máxima dit jaar kennismakingsbezoeken gebracht aan landen in de omgeving van het koninkrijk. Korte visites aan Luxemburg, Duitsland, Denemarken, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Noorwegen en Zweden. Eind vorige week knoopte het koninklijk paar aan zijn tiendaagse rondreis over het Caraïbisch deel van het koninkrijk kennismakingsbezoeken aan twee landen die in die regio in de nabijheid liggen: Colombia en Venezuela.

Het bezoek van zaterdag aan Venezuela, in oppervlakte het grootste buurland van het koninkrijk, was niet onomstreden. De Venezolaanse president Maduro kreeg het vorige week in het parlement voor elkaar dat hij een jaar per decreet mag regeren. Dat was een van de redenen waarom tienduizenden demonstranten zaterdag de straten van de hoofdstad Caracas bevolkten. Moest onder deze omstandigheden het koninklijke bezoek doorgaan, luidde de twijfel. Het antwoord is: ja. Het is terecht niet afgelast. Als onrust in Venezuela een reden is om van een dergelijk bezoek af te zien, dan kan het eigenlijk nooit plaatshebben. Ook in Venezuela was er kritiek op de visite vanuit Nederland en de Antillen. „Een inopportuun bezoek”, klonk het vanuit de oppositie.

Maar, bezien vanuit het standpunt van het koninkrijk was de kennismakingsvisite een logisch vervolg. In juni van dit jaar sloten Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten een overeenkomst met het olierijke Venezuela om hun politieke en economische samenwerking te verdiepen. Niet voor niets bevonden de minister-presidenten van de eilanden zich in het gezelschap van het staatshoofd.

Het is voor Nederland en Venezuela een poging om een einde te maken aan hun relatie die jarenlang slecht was. De dit jaar overleden ex-president Chávez wilde nog weleens naar oorlogszucht neigende taal uitslaan als hij het oog had op de benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao, die voor de kust van Venezuela liggen. Vijf jaar geleden beweerde Chávez dat zijn aartsvijand Verenigde Staten met behulp van bondgenoot Nederland vanuit Curaçao een aanval op zijn land voorbereidde en hij mocht graag wijzen op zijn standpunt dat de drie eilanden eigenlijk in de territoriale wateren van Venezuela liggen. Toenmalig Defensieminister Kamp (VVD) noemde Chávez „een ondiplomatieke volkspopulist” en liet weten dat Nederland bereid en in staat was om de eilanden te verdedigen.

Op Venezuela valt nog genoeg aan te merken. Maar samenwerking en handelsbetrekkingen tussen het koninkrijk en dit Latijns-Amerikaanse land zijn verre te prefereren boven de spierballentaal van de afgelopen jaren.