SCP: Nederlander heeft het voor het eerst sinds 1975 minder druk

De Nederlander besteedt voor het eerst in ruim drie decennia minder tijd aan zijn verplichtingen: werken, huishouden, opleidingen volgen en voor de kinderen zorgen. De gemiddelde Nederlander vanaf twaalf jaar was daar in 2011 41,2 uur per week mee kwijt, anderhalf uur minder dan in 2006. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Nederlanders hebben het minder druk. Foto ANP / Roos Koole

Het is officieel: we hebben het minder druk. De Nederlander besteedt voor het eerst in ruim drie decennia minder tijd aan zijn verplichtingen: werken, huishouden, opleidingen volgen en voor de kinderen zorgen. De gemiddelde Nederlander vanaf twaalf jaar was daar in 2011 41,2 uur per week mee kwijt, anderhalf uur minder dan in 2006. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van onderzoek naar hoe we onze tijd besteden.

Groei gewerkte tijd stagneert

De resultaten van het onderzoek zijn een heuse trendbreuk. Sinds het Sociaal en Cultureel Planbureau in 1975 begon met onderzoek naar tijdsbesteding, groeide de zogeheten verplichte tijd juist altijd. Vooral omdat er steeds meer gewerkt werd. Met name de vrouwen: zij gingen in deze periode massaal, zij het parttime, aan het werk. Maar die groei is nu gestagneerd, blijkt uit het SCP-rapport Met het oog op de tijd.

In 2011 werkte de Nederlander vanaf twaalf jaar gemiddeld 19,6 uur per week, dat was in 2006 19,3 uur per week. De stagnatie zou te wijten kunnen zijn aan het economisch laagtij van de laatste jaren, zegt hoofdonderzoeker Mariëlle Cloïn:

“Maar we zien minder terug van de economische crisis dan we van tevoren hadden verwacht.”

Minder tijd in huishouden

Dat er ondanks een lichte toename in werktijd toch een afname van de verplichte tijd is, wordt vooral verklaard door een afname van tijdsbesteding aan het huishouden. Besteedden Nederlanders vanaf twaalf jaar daar in 2006 gemiddeld wekelijks 20,3 uur aan, in 2011 was dat nog 17,9 uur.

Toch heeft niet iedereen het minder druk gekregen. Sterker nog: wie het al druk had – met een voltijdbaan en/of de zorg voor jonge kinderen – is meer uren gaan werken. Omdat ouders met jonge kinderen meer dan gemiddeld terugsnoeiden in het huishouden, is de verplichte tijd voor hen per saldo gelijk gebleven. Dat geldt niet voor de voltijdwerkers: zij hebben in 2011 ruim twee uur meer verplichtingen dan in 2006, die ten koste gingen van hun vrije tijd.

Dat we het gemiddeld minder druk hebben, betekent overigens niet dat het ook minder druk voelt. In 2011 voelde 40 procent van de mensen zich gemiddeld twee dagen per week ‘opgejaagd’. Vrouwen hebben er meer last van: een verschil van ruim 10 procentpunten. Opvallend is dat mensen die meer verplichtingen hebben of veel taken combineren niet vaker zeggen tijdsdruk te voelen.

Lees morgen meer in nrc.next.