Katwijk gaat met jongeren en drank liever anders om

Jonger dan 18? Dan mag je volgend jaar geen alcohol kopen. Katwijk is soepeler.

Burgemeester Wienen (CDA) van de gemeente Katwijk wil de aangepaste Drank- en Horecawet, die op 1 januari ingaat, niet volledig handhaven. Aan jongeren die voor 1 januari zestien worden, mag wat hem betreft nog gewoon alcohol geschonken worden in de horeca. Daarmee wil hij de wet geleidelijker invoeren. Winkels mogen van hem wel alleen verkopen aan 18-jarigen.

1 Hoe verandert de wet?

Vanaf 1 januari mogen jongeren onder de achttien jaar geen alcohol kopen of in de publieke ruimte in bezit hebben. Nu mag dat nog vanaf zestien jaar. Het betekent dat jongeren die volgend jaar zestien of zeventien zijn, en volgens de huidige wet al drank mochten kopen, dat opeens niet meer mogen. Reden is dat telkens is aangetoond dat alcohol het zich ontwikkelende brein beschadigt.

2 Waarom wil de burgemeester niet meewerken?

Sommige 17-jarige jongeren drinken nu al anderhalf jaar alcohol, zegt Wienen. Die laten zich niet zomaar stoppen door een wetswijziging. Als ze niet in de cafés terecht kunnen, gaan ze op straat drinken. Of erger: in zuipketen, waar geen toezicht mogelijk is. Er zijn ook lokale argumenten. „We hebben hier een groot probleem gehad met overlast van jongeren die op straat alcohol dronken”, zegt de burgemeester. „Dat hebben we destijds opgelost door strak te handhaven.” Hij is bang dat die problemen terugkomen. Handhaving op straat en in cafés vindt Wienen belangrijker. „Veel gemeenten doen er niks aan. Daar kan Den Haag zich beter druk over maken.”

3 Kan hij dat zomaar bepalen?

Nee, zegt staatssecretaris Van Rijn (Zorg, PvdA). De wet geldt voor iedereen. In de Tweede Kamer is gediscussieerd over jongeren die nu wel drank mogen kopen en straks niet meer. De Kamer koos ervoor geen overgangsregeling voor hen te treffen, omdat ze ook hun gezondheid wil beschermen. Het is niet zo dat gemeenten kunnen kiezen of ze de wet handhaven of niet.

Maar burgemeester Wienen bepaalt de prioriteiten in zijn gemeente. Sinds een jaar is het de taak van gemeenten om de Drank- en Horecawet te handhaven, voorheen deed de Voedsel- en Warenautoriteit dat. Als de staatssecretaris daarover met hem in gesprek wil, is hij welkom, zegt Wienen.

4 Is de burgemeester tegen de leeftijdsverhoging?

Nee. Hij noemt zichzelf „misschien wel de grootste voorstander”. „Ik heb me een jaar of tien ingespannen om deze leeftijdsverhoging voor elkaar te krijgen.” In 2010 was het juist de Tweede Kamer die gemeenten niet wilde toestaan om bij wijze van experiment de leeftijdsgrens te verhogen.

5 Hoe reageert de staatssecretaris?

Van Rijn hoopt dat de gemeenteraad Wienen er donderdag van overtuigt de wet wel te handhaven, laat hij weten. Doet Katwijk dat niet, dan zal hij contact met ze laten opnemen. „Het is niet de bedoeling dat gemeenten als een soort multiple choice kiezen welke wet ze handhaven en welke niet.”

    • Christiaan Pelgrim
    • Frederiek Weeda