Invoering passend onderwijs in gevaar - ‘Dekker moet ingrijpen’

Staatssecretaris Dekker wordt opgeroepen om in te grijpen door een adviescommissie die het ministerie vandaag meldt dat het passende onderwijs in gevaar is.
Staatssecretaris Dekker wordt opgeroepen om in te grijpen door een adviescommissie die het ministerie vandaag meldt dat het passende onderwijs in gevaar is. Foto ANP/Martijn Beekman

De invoering van het zogeheten passend onderwijs loopt gevaar. Leraren weten nog altijd niet hoe dit onderwijs, aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, er in de praktijk uit gaat zien. Scholen kunnen daarom ouders van ‘zorgleerlingen’ niet vertellen welke hulp hun kind volgend schooljaar zal krijgen.

Dit staat in het advies Passend Onderwijs: Code Oranje van de advies- en evaluatiecommissie passend onderwijs (ecpo). De commissie, een belangrijk adviseur aan ministerie, politiek en onderwijs, heeft haar advies vandaag aangeboden aan staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD). Ze roept hem op in te grijpen. Hij zou “zo snel mogelijk” alle betrokkenen bijeen moeten roepen: ouderorganisaties, leraren, schoolleiders, vakbonden en schoolbesturen.

Passend onderwijs per augustus 2014 ingevoerd

Passend onderwijs wordt in augustus 2014 ingevoerd, onder meer om de groei van het – dure – speciale onderwijs te remmen, het aantal thuiszitters te verminderen en de toewijzing van extra onderwijsondersteuning minder bureaucratisch te maken. Schoolbesturen mogen de ondersteuning voor zorgleerlingen zelf vormgeven in ruil voor een zorgplicht: elke leerling die bij een school aanklopt, moet een ‘passende’ plek worden geboden.

De gemiddelde school is niet klaar voor deze ingrijpende onderwijshervorming, blijkt uit onderzoek voor de commissie. Schoolbesturen hebben zich vooral beziggehouden met de verdeling van macht en middelen binnen de regionale samenwerkingsverbanden waarin zij moeten gaan samenwerken. “Het wordt nu de hoogste tijd voor meer aandacht voor de inhoud”, aldus de adviseurs.

Volgens commissievoorzitter Jan Gispen betalen ouders een hoge prijs voor passend onderwijs, zo zegt hij vandaag in een interview met NRC Handelsblad:

“Ouders krijgen minder vrijheid om zelf een school uit te kiezen. Bovendien zal de rechtsongelijkheid toenemen doordat er grote regionale verschillen in zorgaanbod op scholen gaan ontstaan.”

Daar staat tegenover dat ouders van zorgleerlingen niet langer hoeven ‘leuren’ met hun kind, doordat scholen verplicht zijn een geschikte onderwijsplek te zoeken. “Hun rechtszekerheid neemt hierdoor toe.”