Investeren in nieuwe snelwegen ‘onrendabel’

De maatschappelijke voordelen van de aanleg van nieuwe snelwegen zijn minder groot dan ze in plannen van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) worden voorgesteld. Veelal zijn investeringen in snelwegen „onrendabel”. Dat concludeert het onderzoeksbureau CE uit Delft in een rapport dat is geschreven in opdracht van een aantal natuur- en milieuorganisaties.

Volgens het rapport is de aanleg van wegen lang niet altijd noodzakelijk, omdat de groei van het autoverkeer sinds een aantal jaren stagneert. De huidige besluiten voor uitbreiding van het wegennet zijn gebaseerd op „achterhaalde” scenario’s voor economische groei en verkeersprognoses, „waardoor de investeringen ten onrechte een positief economisch effect lijken te hebben”, schrijven de onderzoekers.

De afvlakking van de groei van het autoverkeer wordt niet alleen veroorzaakt door de economische crisis en door de stijging van de olieprijzen in de afgelopen jaren, aldus het rapport. Ook is volgens CE sprake van een „mogelijke verzadiging” van autogebruik en groei van het aantal thuiswerkers.

Minister Schultz laat weten dat in de plannen sinds 2011 niet alleen wordt uitgegaan van een hoge groei maar ook van een mogelijk lage groei. Ook blijkt uit voorspellingen van het ministerie dat vanaf 2015 de files vermoedelijk weer toenemen. Bovendien, stelt een woordvoerder, worden wegen voor de verre toekomst aangelegd.