Consulaten worden toch niet gesloten

De Nederlandse consulaten in Antwerpen, München, Milaan en Chicago worden toch niet gesloten. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de vorig jaar in het regeerakkoord afgesproken extra bezuiniging van 40 miljoen euro op het netwerk van diplomatieke posten halveren. Daardoor kunnen de ‘hulpambassades’ in de vier steden openblijven. Het consulaat in Osaka gaat wel dicht.

De Tweede Kamer praat vanavond met minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) over diens voorstellen om de Nederlandse diplomatie te moderniseren. Tijdens dit debat zal het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) met steun van VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP een motie indienen waarin het kabinet opgeroepen wordt af te zien van een deel van de voorgenomen bezuinigingen. De oproep komt van dezelfde partijen die in oktober het ‘herfstakkoord’ sloten. Afgelopen weken hebben zij met elkaar besproken op welke wijze bezuinigingen op de diplomatieke dienst verzacht konden worden.

Het openhouden van de consulaten is eveneens een dringende wens van de werkgevers. Onlangs opperde werkgeversvoorman Wientjes dat het bedrijfsleven een deel van de kosten van de consulaten op zich zou kunnen nemen. In hun motie roepen de vijf partijen het kabinet op samen met de werkgevers de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.

De 20 miljoen euro aan geschrapte bezuinigingen op het diplomatieke netwerk worden elders van de begroting van Buitenlandse Zaken gehaald, uit de post onvoorzien.