Mansveld ‘gematigd positief’ over klimaattop

Staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld (PvdA) is “gematigd positief” over de VN-klimaattop in Warschau. Het nieuwe klimaatakkoord is een stap dichterbij gekomen volgens de staatssecretaris in een verklaring. Maar de top leidde niet tot harde afspraken.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Foto ANP / Martijn Beekman

Staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld (PvdA) is “gematigd positief” over de VN-klimaattop in Warschau. Het nieuwe klimaatakkoord is een stap dichterbij gekomen volgens de staatssecretaris in een verklaring. Maar de top leidde niet tot harde afspraken.

Mansveld stelt daarover in de verklaring:

“Er ligt nu een tijdschema met afspraken om straks in 2015 een akkoord te kunnen sluiten.”

Het akkoord moet in 2020 van kracht worden. Mansveld noemt de resultaten van de top van de Verenigde Naties “het begin van het fundament”.

“Dat moet wat Nederland betreft nog wel robuuster worden.”

Voorafgaand aan de top zei Mansveld nog bindende afspraken te willen maken.

Milieuclubs zijn ontevreden over het resultaat van de klimaattop. Het Wereld Natuur Fonds noemt de afspraken in een verklaring teleurstellend. Het sluiten van een wereldwijd klimaatakkoord in 2015 komt volgens Samantha Smith van WNF in gevaar door het uitblijven van concrete afspraken. Oxfam en Greenpeace stapten vrijwel meteen uit de VN-onderhandelingen, omdat ze geen heil zagen in de besprekingen.

Bijdragen in plaats van toezeggingen

De klimaatconferentie van de Verenigde Naties in het Poolse Warschau eindigde gisteren in een bescheiden akkoord. De gemaakte afspraken moeten de weg bereiden voor een nieuwe overeenkomst om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Meer dan honderdnegentig landen stemden in om “bijdragen” te gaan voorbereiden voor de klimaatovereenkomst die in 2015 in werking moet treden.

De term “bijdragen” werd aangenomen nadat China en India hun beklag hadden gedaan over de term “toezeggingen”. De snelgroeiende economieën vinden dat zij nog altijd ontwikkelingslanden zijn en zich daarom niet aan zulke strenge regels wat betreft koolstofemissies moeten houden als ontwikkelde landen.

Beijing meent dat de uitstootregels voor China minder streng moeten worden toegepast, omdat het land niet, zoals industrielanden dat wel hebben gedaan, de economie op heeft kunnen bouwen met fossiele brandstoffen. De EU en de VS willen echter van de scheiding arm-rijk af, omdat in hun ogen de snelle economische groei van bijvoorbeeld China betekent dat het land juist niet langer tot de groep ontwikkelingslanden hoort.

Afspraken tegengaan ontbossing en hulp aan kwetsbare landen

Op de conferentie in Warschau zijn afspraken gemaakt over het tegengaan van ontbossing en over hulp aan eilandstaten en andere kwetsbare landen die worden bedreigd door een stijgende zeespiegel, extreme weersomstandigheden en andere klimatologische effecten. De bewoordingen waarin de afspraken werden omschreven zijn voor rijke landen echter vaag genoeg om niet hoeven te vrezen dat zij verantwoordelijk zullen worden gehouden voor klimaatrampen.

De Verenigde Staten en andere rijke landen gingen in Warschau niet mee in eisen om stevige toezeggingen te doen over hoe zij van plan zijn te voldoen aan een belofte om klimaatfinanciering aan ontwikkelingslanden vóór 2020 op te voeren tot 73 miljard euro. Met dat geld moeten ontwikkelingslanden geholpen worden over te stappen op schonere energiebronnen en zich aan te passen aan klimaatveranderingen.

De conferentie in Warschau heeft de deelnemende landen ook opgeroepen hun plannen aan te kondigen om de uitstoot vóór het eerste kwartaal van 2015 te beteugelen of terug te dringen ‘als ze in de positie zijn om dat te doen’. Wat er precies in de plannen moet staan komt niet duidelijk uit de afspraken naar voren. Ook is het onduidelijk welke juridische vorm de overeenkomst krijgt.

(Novum)