VU heeft moeite met afhandeling anonieme klacht

De Vrije Universiteit worstelt met het rapport over econome Karima Kourtit. Haar promotie werd in mei van dit jaar op het laatste moment afgeblazen nadat een anonieme klager vanaf het speciaal aangemaakte e-mailadres ‘Plagiaat Anoniem’ een klacht had gestuurd naar ombudsman wetenschappelijke integriteit Peter Hollander. De VU zette daarna een integriteitscommissie aan het werk onder leiding van VU-emeritus hoogleraar psychologie Pieter Drenth. Die constateerde “tekortkomingen” in het proefschrift. Het college van bestuur van de VU besloot dat Kourtit alsnog zou mogen promoveren na herziening van het proefschrift. Decaan Harmen Verbruggen wilde niets kwijt over de aard van die tekortkomingen en ook niet over de precieze redenen waarom promotor Peter Nijkamp het veld had moeten ruimen.

Toen de universiteitenvereniging VSNU de VU eraan herinnerde dat de universiteiten hadden afgesproken dat adviezen van integriteitscommissies in samenvatting worden gepubliceerd, maakte de VU een draai. Rector magnificus Frank van der Duyn Schouten liet weten dat het altijd al de bedoeling was geweest om een samenvatting op de VSNU-website te publiceren. De VU had daarmee willen wachten tot de termijn van zes weken was verstreken waarbinnen de klager en aangeklaagden in beroep kunnen gaan bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit. Maar heeft de VU dat rapport overlegd aan de anonieme klager?

Nee, zo liet de VU weten, dat was niet gebeurd. Toen de anonieme klager zich vervolgens zelf per e-mail tot de ombudsman wendde was het antwoord dat hij/zij het rapport mag hebben als hij/zij zich bekendmaakt aan de ombudsman. Die voorwaarde stelt overigens ook het LOWI.

Voer voor juristen is de vraag of de VU het rapport niet hoe dan ook naar de anonieme klager had moeten sturen, zonder dat deze gedwongen wordt de bivakmuts of sluier af te doen. Kourtit en Nijkamp kunnen immers wel kennisnemen van het rapport bij hun afweging al dan niet in beroep te gaan.

De VSNU: „Als een bestuur niet weet wie de klager is, kunnen ze ook het rapport niet ter beschikking stellen aan de anonieme klager.” De VU kan het rapport echter simpelweg naar het e-mailadres van de anonymus sturen.

Het wachten is nu op de samenvatting van het rapport op de VSNU-site. Deze zal duidelijk maken welke tekortkomingen de commissie-Drenth heeft geconstateerd, aldus rector Van der Duyn Schouten.

Frank van Kolfschooten

    • Frank van Kolfschooten