NRC put uit documenten van Edward Snowden

NRC Handelsblad en nrc.next publiceren vandaag een eerste serie artikelen op basis van documenten van de Amerikaanse NSA. Deze documenten, afkomstig van klokkenluider Edward Snowden, geven inzicht in de afluister- en spionage- activiteiten van de NSA, wereldwijd. Die zijn van ongekend grote omvang. Spionage in het digitale tijdperk heeft orwelliaanse proporties aangenomen.

Dat roept vragen op. Er is al veel bekend over de activiteiten van de NSA in andere landen, maar is de NSA ook in Nederland actief? Wat doen de Nederlandse inlichtingendiensten op dit terrein zelf? Dat zijn relevante vragen. De zoektocht naar antwoorden begint bij de stukken van de NSA.

Onder leiding van Jan Meeus, chef van de onderzoeksgroep van NRC, werkten verslaggevers Steven Derix en Huib Modderkolk en correspondent Floor Boon in Brazilië de afgelopen maanden aan dit dossier samen met de Amerikaanse journalist Glenn Greenwald, die een van de drijvende krachten is achter de publicaties in The Guardian. Gedurende deze samenwerking is Greenwald contractueel verbonden aan NRC.

Net als bij de publicatie over WikiLeaks nu bijna drie jaar geleden doen we gedegen onderzoek naar de informatie uit de documenten, plegen we hoor en wederhoor bij alle relevante partijen en wegen we de belangen van betrokkenen voor we publiceren. Daarbij gaat het om de vraag of het maatschappelijk belang van openbaarheid en transparantie over de activiteiten van veiligheidsdiensten opwegen tegen het belang van geheimhouding die veiligheidsdiensten hebben bij de uitvoering van hun taken.

    • Peter Vandermeersch