Nieuwspoort

Een selectie uit het cultuuraanbod

Een safari, noemen de jonge makers van het Nationale Toneel hun voorstelling Nieuwspoort. Dertien weken keken ze rond in het centrum van de macht, in Den Haag. Nu spelen ze in sterk van toon wisselende scènes slim en geestig hun ervaringen na. Net als opvalt dat de analyse uitblijft, fileren ze gehaaid zichzelf: als Klokhuis-cabaret dat aan de oppervlakte blijft. Hoe doordacht Nieuwspoort is, blijkt uit de overpeinzing dat Nederland op orde is. Die verandert steeds van betekenis. Eerst is het een biecht die machteloos engagement verwoordt. Uitgesproken door een politicus is het een werktuig, dat hem toont als handelaar in argumenten. Bij de niet-westerse schoonmaakster is het oprechte blijdschap over dit „paradijs aan de Noordzee”.

Nationale Toneel, Den Haag t/m 7 december.