Nederlanders laten geld niet rollen; spaartegoeden van banken lopen op

Nederlanders zouden meer moeten uitgeven, zei de premier. Maar banken zien hun spaartegoeden groeien.

De oproep van premier Rutte (VVD) aan de burger dit jaar om te stoppen met somberen en geld uit te geven, lijkt vooralsnog weinig effect te hebben.

In tegendeel, Nederlanders brengen juist meer geld naar de bank, om te sparen. Zo blijkt uit de kwartaalcijfers van vier verschillende banken die de afgelopen weken zijn verschenen. Geld dat niet in de economie wordt gestoken. En zo blijft het herstel achter bij dat in andere Eurolanden. Althans, volgens Rutte.

Uit de cijfers van de banken ABN Amro, ING, Van Lanschot en NIBC, blijkt dat de toevertrouwde middelen overal toenemen, zij het gestaag. Een deel van die toename is te wijten aan ontvangen rente. Maar de groei wordt ook veroorzaakt door klanten die meer gaan sparen. SNS publiceerde geen cijfers. Daar is de bank mee gestopt sinds zij werd genationaliseerd op 1 februari. Rabobank publiceert alleen om het half jaar cijfers.

Bij ABN Amro namen de klantdeposito’s toe, van 81,9 miljard euro eind 2012 naar 86,9 miljard euro aan het eind vanafgelopen kwartaal. Een stijging van 6,1 procent in negen maanden. Geen wereldschokkende toename, maar toch. Het gaat om een paar miljard meer spaargelden. Het grootste gedeelte van die toename kwam van klanten uit Nederland. De rest werd opgehaald bij in België en Duitsland, via het online label MoneYou.

Bij ING namen de klantendeposito’s toe van 470 miljard euro eind vorig jaar naar 478 euro nu. Dat is een stijging van bijna 2 procent. Van de 8 miljard euro extra spaargeld kwam 4 miljard uit Nederland. De rest werd opgehaald in Duitsland, België, Polen en Spanje. Markten waar ING ook actief probeert spaargeld aan te trekken.

Zelfs bedrijven gingen meer sparen bij ING afgelopen negen maanden. De zakelijke deposito’s namen toe met 3 miljard euro. Bij zakenbank NIBC, die zich tegenwoordig ook steeds meer op de particuliere spaarmarkt richt, zat er aan het eind van dit kwartaal 8,3 miljard euro spaargeld in de kluizen.

Vooralsnog wil het dus nog niet vlotten met de bestedingsdrift van de Nederlandse consument. Dat is des te meer opvallend omdat vrijwel alle banken de spaarrentes scherp hebben verlaagd.

ABN Amro meldt dat de rente in het derde kwartaal op verschillende soorten rekeningen is gedaald met 10 tot 20 basispunten. Het kwartaal daarvoor waren er ook al 10 basispunten van de spaarrente afgegaan.

Blijkbaar is de onzekerheid over de economische situatie nog te groot. Ondanks bezweringen van bijvoorbeeld centrale bankpresident Klaas Knot dat allerlei signalen op groen staan.

Een interessante vraag is of de toename van de spaargelden bij de banken iets te maken heeft met de problemen bij Rabobank, de bank die drie weken geleden een recordboete moest betalen van 774 miljoen euro voor het manipuleren van de Libor-rente. Dat leidde tot grote publieke verontwaardiging en boze klanten.

Maar vooralsnog lijkt dat niet het geval. Volgens ING en ABN passen de toenames binnen de normale schommelingen door het jaar heen. Klanten switchen nu eenmaal om de zoveel tijd van bank. Bij ABN Amro daalde in het derde kwartaal ten opzichte van het kwartaal ervoor de hoeveelheid spaargeld juist licht. Dat duidt in het geheel niet op een bankrun bij Rabo.