Nederland sinds 1946 doelwit van de NSA

Uit NSA-dossiers blijkt dat Amerika Nederland heeft afgeluisterd. Minister Plasterk ontkende dit onlangs.

Nederland is tussen 1946 en 1968 afgeluisterd door de VS. Een document van klokkenluider Edward Snowden, dat is ingezien door deze krant, levert daarvoor het onomstotelijke bewijs. Uit het stuk blijkt niet of het afluisteren na 1968 is opgehouden.

In het document staat ook dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA verborgen wil houden dat Nederland is afgeluisterd. Officiële documenten die aantonen dat Nederland een doelwit is, mogen niet worden gepubliceerd omdat Amerika vreest dat publicatie de relatie met de bevriende natie Nederland in gevaar brengt.

Het document van Snowden is een recente inventarisatie van het NSA-archief vanaf 1946 tot 1968. In het stuk wordt geanalyseerd welke informatie openbaar gemaakt kan worden en welke niet. Uit het stuk blijkt ook dat andere bevriende naties als België, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen vanaf 1946 zijn afgeluisterd.

De Amerikaanse journalist Matthew Aid, die een boek maakte over de NSA, sprak eerder het vermoeden uit dat de afluisteractiviteiten zijn doorgegaan tot ver in de jaren 90. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) meldde onlangs nog dat de Amerikanen hem hebben verzekerd dat Nederland geen doelwit is van de NSA. Hij vroeg opheldering na berichten over het afluisteren van onder andere Nederland.

Nederland werkt als zogeheten ‘derde partij’ intensief samen met de Amerikanen. De partners, zo schrijft de NSA, leveren de dienst „unieke en waardevolle inzichten in contraterrorisme, antiproliferatie, en regionale veiligheidsproblemen.” „Hoewel ze misschien vermoeden dat ze targets waren voor 1968, zal hun samenwerking met de NSA waarschijnlijk afnemen als dit een publiek feit zou worden”, schrijft de NSA.

De dienst verwijst voor een reactie naar de Amerikaanse overheid. Een woordvoerder zegt dat elke publicatie over staatsgeheimen schadelijk is voor de nationale veiligheid van de VS. De AIVD wilde niet reageren.