Limburgs Statenlid weg om schending integriteit

De fractievoorzitter van GroenLinks in de Provinciale Staten van Limburg, Margriet van Tulder, stapt op vanwege een integriteitskwestie. Een onderzoekscommissie concludeert dat ze zich als volksvertegenwoordiger mengde in de besluitvorming over subsidiëring van het Ithaka Science Center in Tegelen, een wetenschapscentrum waar Van Tulder directeur educatie was. Haar man was er algemeen directeur.

Toen het wetenschapscentrum in geldproblemen kwam, vroeg ze steun aan collega-Statenleden voor subsidie, nodig voor een doorstart. Tussen 2008 en nu was er volgens de commissie talrijke keren sprake van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Bij het verplicht opgeven van nevenfuncties was Van Tulder bovendien niet volledig. Ze meldde niet dat ze bestuurslid was bij de stichting Hall of Science, die op verschillende manieren had bijgedragen aan de opstart van het wetenschapscentrum Ithaka.

Van Tulder zegt achteraf spijt te hebben van haar manier van opereren en spreekt van „een blinde vlek”, die mede voortkwam uit bevlogenheid voor het Science Center. „Ik heb in het verleden de lat voor anderen hoog gelegd. Dan moet je dat ook voor jezelf doen.”

De Gedeputeerde Staten van Limburg besloten in 2009 Ithaka te subsidiëren, tegen het advies van ambtenaren in. Zij waarschuwden destijds al voor het risico van belangenverstrengeling.