Juristen: Inspectie steunt afwijzen van luchtvaartclaims

Vlucht vertraagd? Soms is er recht op compensatie. Maar de inspectie staat achter de maatschappij die niet betaalt.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beschermt luchtvaartmaatschappijen die weigeren passagiers compensatie te betalen na vertraging of annulering van een vlucht. Dat zeggen juristen die zijn gespecialiseerd in luchtvaartclaims.

„De ILT houdt luchtvaartmaatschappijen stelselmatig de hand boven het hoofd”, zegt Marinus Hoorntje van bureau ReisRecht. „De inspectie laat passagiers in de kou staan”, vindt Peter Meijer van juridisch dienstverlener DAS. „Alle luchtvaartmaatschappijen onttrekken zich aan de regels, zeker als passagiers geen advocaat inschakelen”, zegt ook hoogleraar aansprakelijkheidsrecht Cees van Dam. „Het is dan extra wrang dat de inspectie niet optreedt.”

In Europese regels is vastgelegd dat passagiers na een vertraagde of geannuleerde vlucht recht kunnen hebben op een vergoeding tussen de 250 en 600 euro. In Nederland is de ILT, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur, bij wet verplicht om de regels te handhaven. Maar volgens de juristen proberen luchtvaartmaatschappijen tot op de dag van vandaag onder de regels uit te komen, daarbij geholpen door de inspectie.

De kritiek van juristen richt zich onder meer op een omstreden beleidsregel van de inspectie. In die regel staat dat luchtvaartmaatschappijen zich kunnen beroepen op overmacht als er een „onverwacht vliegveiligheidsprobleem” ontstaat nadat het vliegtuig is vertrokken. Bij overmacht hoeven luchtvaartmaatschappijen geen geld uit te keren. Vorige maand oordeelde de bestuursrechter in Rotterdam dat deze regel in strijd is met jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie.

Het Europees Hof heeft bepaald dat „diverse technische problemen” bij de gewone bedrijfsvoering horen. Luchtvaartmaatschappijen mogen zich dan niet beroepen op overmacht, aldus het Hof. De inspectie heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak.

    • Dolf de Groot