Hou tegen die tunnel

Een nieuwe tunnel bij Vlaardingen – kosten: 1,1 miljard euro, prijs: verlies van luchtkwaliteit en landschap. Merlijn Kerkhof zegt: niet doen.

Een bulldozer aan het werk bij een kolenmijn in Kentucky. 40 procent van de uitstoot van CO2 in de VS komt door kolen. Het is de meest vervuilende energiebron.
Een bulldozer aan het werk bij een kolenmijn in Kentucky. 40 procent van de uitstoot van CO2 in de VS komt door kolen. Het is de meest vervuilende energiebron. Foto AFP

Misschien maakt het u niet uit of de Blankenburgtunnel er komt of niet. Het interesseert u vermoedelijk niets dat Vlaardingen, of all places, met de komst van het Blankenburgtracé aan drie zijden door snelwegen wordt ingeklemd. Dat een belangrijk deel van de natuur van Midden-Delfland, ten westen van de stad, moet wijken voor een zesbaans snelweg.

Mij maakt het wel uit. Ik ben opgegroeid in Vlaardingen, onder de rook van Rotterdam. Ik heb leren fietsen in dit door asfalt bedreigde gebied. Ik heb er een boom geplant toen het in 1992 een afvalstortplaats dreigde te worden. Ik weet hoe mooi het er is. Het is míjn backyard, en waarschijnlijk niet die van u.

Toch zou die tunnel u niet koud moeten laten: er is 1,1 miljard euro belastinggeld mee gemoeid. Of het een zinnige investering is, is nog maar de vraag.

Het plan van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is gebaseerd op te rooskleurige groeicijfers. Uit de Mobiliteitsbalans 2013 van het Kennisinstituut voor Infrastructuur, nota bene onderdeel van het ministerie, blijkt dat de verkeersgroei sinds 2005 stagneert. Dat was drie jaar voordat de crisis uitbrak, wat erop wijst dat verkeersgroei slechts ten dele wordt bepaald door economische groei. Pas vanaf 2015 verwacht het instituut een bescheiden toename (2,5 procent) van de files. Aangezien de filedruk de voorgaande jaren hard is afgenomen, stelt deze toename weinig voor.

Ook de asfaltminnende automobilist mag zich afvragen of hij wel wordt bediend met de Blankenburgtunnel. Volgens de ANWB komt die te dicht bij de Beneluxtunnel te liggen. De capaciteit van de laatste, zo’n acht kilometer ten oosten van het geplande tracé, werd in 2002 al flink uitgebreid met de aanleg van nieuwe tunnelbuizen.

Om de Blankenburgtunnel te bekostigen, wil de minister tolheffing invoeren. Maar wie gaat er betalen als een gratis alternatief om de hoek ligt? Voor een rit van, bijvoorbeeld, Hellevoetsluis naar Delft zou het niet eens uitmaken welke verbinding u kiest.

Minister Schultz en de Rotterdamse haven vinden dat de tunnel er moet komen om de doorstroming van en naar de Tweede Maasvlakte te bevorderen. Daarvan zou vooral het tuinbouwgebied van het Westland profiteren. Maar daarvoor zou de andere optie een stuk aantrekkelijker zijn: een westelijker gelegen Oranjetunnel. Die optie werd eerder afgeschoten, omdat die 400 miljoen euro duurder zou zijn. Terwijl de Oranjetunnel de voorkeur heeft van het College van Rijksadviseurs en de ANWB. Het kabinet pleit voor de goedkoopste, niet voor de beste optie.

Bij inwoners van Vlaardingen, omliggende gemeenten en natuurorganisaties stuit de Blankenburgtunnel op grote weerstand. Zij vrezen bovendien dat het Blankenburgtracé uiteindelijk wordt verbonden met de A4 ten noorden van de stad. ‘Salamitactiek’, noemen verkeerskundigen dat: Rijkswaterstaat presenteert nooit een groot wegenplan, maar legt steeds een stukje weg aan, waarna weer een punt ontstaat dat logisch met elders te verbinden valt.

De kwaliteit van de lucht in Vlaardingen is sterk afhankelijk van de stand van de wind. Komt die uit het zuiden, dan waait de stank van het Botlekgebied over de historische vissersplaats. Nog een weg erbij, en de luchtkwaliteit zal verder verslechteren.

In de hele regio Rotterdam-Rijnmond is groen al schaars. Des te belangrijker is dit gebied van bos, moeras en oer-Hollands boerenlandschap. Het is de habitat van weidevogels, en van historische waarde: de grond herbergt tal van archeologische schatten. Afgelopen jaar nog werd in Vlaardingen een goed geconserveerde boerderij uit de ijzertijd ontdekt.

Opmerkelijk was dat minister Schultz zich onlangs in programma Buitenhof (9 november) tegen het ‘asfaltdenken’ keerde: „Je kunt zeven banen om een stad heen leggen, maar niet zeven banen de stad in.” Vanwaar die omslag? De VVD-politica, pro-auto, kan weinig anders zeggen: haar asfaltkas raakt leeg. Regeer-, lente- en herfstakkoorden hebben ieder een hap uit haar begroting genomen.

En toch blijft ze vasthouden aan de Blankenburgtunnel.

Maandag is de Tweede Kamer aan zet. Twee opties. Leg die tunnel niet aan en bespaar 1,1 miljard. Of besteed het geld goed en kies alsnog voor het betere alternatief: de Oranjetunnel. Spaar de lucht en het landschap van Vlaardingen.