Colofon

DeLUXE is een uitgave van NRC Handelsblad en nrc.next.

Hoofdredacteur Peter Vandermeersch

Gastredacteur Yotam Ottolenghi Redactie Arjen Ribbens en Monique Snoeijen

Art director Jan Paul van der Wijk

Met dank aan Bartina Oostindie, Jonathan Lovekin, Sarah Stephens, Tara Wigley en Liesbeth Carp

Directeur-uitgever Rien van Beemen

Commercieel directeur Martijn Standaart, m.standaart@nrc.nl, tel. +31613265156

International Sales manager Dylan Schuitemaker, d.schuitemaker@nrc.nl, tel.+31631679886

Manager Traffic John Wesselman, j.wesselman@nrc.nl, tel.+31621699775

Druk Biegelaar, Maarssen

Redactie-adres Postbus 3372, 1001AD Amsterdam

E-mail lux@nrc.nl

NRC HANDELSBLAD, 2013

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij NRC Media BV c.q. de betreffende auteur. Zie voor de volledige tekst nrc.nl. Op ingezonden bijdragen zijn de algemene publicatievoorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage op de redactie en worden op verzoek kosteloos toegezonden.