Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Algemeen

NRC put uit documenten van Edward Snowden

NRC Handelsblad en nrc.next publiceren zaterdag een eerste serie artikelen op basis van documenten van de Amerikaanse NSA. Nationale Security Agency. Deze documenten, afkomstig van klokkenluider Edward Snowden, geven inzicht in de afluister- en spionage- activiteiten van de NSA, wereldwijd. Die zijn van ongekend grote omvang. Spionage in het digitale tijdperk heeft Orwelliaanse proporties aangenomen.

NRC Handelsblad en nrc.next publiceren zaterdag een eerste serie artikelen op basis van documenten van de Amerikaanse NSA, de National Security Agency. Deze documenten, afkomstig van klokkenluider Edward Snowden, geven inzicht in de afluister- en spionage-activiteiten van de NSA, wereldwijd. Die zijn van ongekend grote omvang. Spionage in het digitale tijdperk heeft Orwelliaanse proporties aangenomen.

Dat roept vragen op. Er is al veel bekend over de activiteiten van de NSA in andere landen, maar is de NSA ook in Nederland actief? Wat doen de Nederlandse inlichtingendiensten op dit terrein zelf? Dat zijn relevante vragen. De zoektocht naar antwoorden begint bij de stukken van de NSA.

Onder leiding van Jan Meeus, chef van de onderzoeksgroep van NRC, werkten verslaggevers Steven Derix en Huib Modderkolk en correspondent Floor Boon in Brazilië de afgelopen maanden aan dit dossier samen met de Amerikaanse journalist Glenn Greenwald, die een van de drijvende krachten is achter de publicaties in The Guardian. Gedurende deze samenwerking is Greenwald contractueel verbonden aan NRC. Dat impliceert dat zijn werk moet voldoen aan de redactionele en ethische normen die NRC aan haar medewerkers stelt.

Net als bij de publicatie over Wikileaks nu bijna 3 jaar geleden doen we gedegen onderzoek naar de informatie uit de documenten, plegen we hoor en wederhoor bij alle relevante partijen en wegen we de belangen van betrokkenen voor we publiceren. Daarbij gaat het altijd om de vraag of het maatschappelijk belang van openbaarheid en transparantie over de activiteiten van veiligheidsdiensten opwegen tegen het belang van geheimhouding die veiligheidsdiensten hebben bij de uitvoering van hun taken.

Glenn Greenwald over zijn samenwerking met NRC:

Peter Vandermeersch en Huib Modderkolk vrijdagavond bij De Wereld Draait Door:

Blogger

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch is hoofdredacteur van NRC en schrijft op deze blog over nieuwe ontwikkelingen bij NRC en de dagelijkse praktijk op de redactie. U kunt hem ook volgen op Twitter.