Klimaatconferentie lijkt af te lopen zonder duidelijke doelen

Demonstranten bij de klimaattop in Warschau met maskers op van de Amerikaanse president Obama en de Duitse bondskanselier Merkel. Foto Reuters / Kacper Pempel

De klimaatconferentie die wordt gehouden in het Poolse Warschau loopt af en nog altijd zijn de ruim 190 aanwezige landen het niet eens over een nieuw akkoord dat de opwarming van de aarde moet tegengaan.

In een conceptakkoord dat vandaag werd gepresenteerd staat slechts een vaag tijdspad beschreven waarin landen hun doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot bekend moeten maken, meldt persbureau AP.

Ondanks druk vanuit de Europese Unie en de Verenigde Staten voor een helder tijdspad werd slechts overeengekomen dat ‘ruim voor’ de klimaattop in Parijs in 2015 de doelen moeten zijn gesteld. De EU wil al in 2014 duidelijk hebben wat de doelstellingen moeten zijn, maar landen als China willen zich nog niet vastleggen.

Beijing meent dat de uitstootregels voor China minder streng moeten worden toegepast, omdat het land niet, zoals industrielanden dat wel hebben gedaan, de economie op heeft kunnen bouwen met fossiele brandstoffen. De EU en de VS willen echter van de scheiding arm-rijk af, omdat de snelle economische groei van China betekent dat het land niet langer tot de groep ontwikkelingslanden hoort.

De conferentie had eigenlijk vandaag moeten eindigen, maar de verwachting is dat het overleg iets uitloopt. Poolse onderminister van milieu Beata Jaczewska:

“Ik verwacht een slapeloze nacht. Maar we hopen de bespreking zo snel mogelijk af te ronden.”

‘Weliswaar geen akkoord, maar geen reden voor rouwadvertenties’

Pieter Pauw, van het Deutsches Institut für Entwicklungspolitik in Bonn en Harro van Asselt, van het Stockholm Environment Institute in Stockholm, waarschuwden vorig weekend al op de opiniepagina’s van NRC Handelsblad dat er geen wonderen verwacht mochten worden van de klimaattop in Warschau. Maar zij schreven ook:

Het gesomber over klimaatonderhandelingen verlaagt enkel de steun voor effectief klimaatbeleid. Beter is het om de verwachtingen wat realistischer te maken, en ondertussen te bedenken dat het klimaat ook op andere manieren gered kan en móet worden. Er mag in Warschau dan geen klimaatakkoord komen; dat is nog geen reden om weer rouwadvertenties te schrijven.

Want het proces mag dan langzaam gaan, stelden zij, er wordt vooruitgang geboekt. Bovendien hebben de klimaatonderhandelingen belangrijke bijkomende effecten:

Zo houden ze klimaatverandering op de internationale politieke agenda in tijden van crisis en zorgen ze voor politieke druk op de landen die het meeste broeikasgas uitstoten. En mede door de VN-klimaatonderhandelingen leveren ook bedrijven, steden en andere internationale samenwerkingsverbanden een steeds grotere bijdrage aan oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan.

En ook staat klimaatverandering nu regelmatig op de agenda van bijvoorbeeld de G20 en de VN-Veiligheidsraad.

    • Niels Posthumus