1,2 miljoen kilo plastic soep per uur

Panellid Jacqueline Cramer wordt voorzitter van Plastic Soup Foundation. Wat gaat ze concreet doen om het probleem van de plastic soep in de wereldzeeën aan te pakken? En hoe kunnen we het gebruik van plastic verminderen?

Helaas bestaat er geen technische oplossing om de plastic soep in oceanen op te ruimen. Daarvoor is het plastic te verpulverd. Al die kleine kunststofdeeltjes worden gegeten door vissen en eindigen zo uiteindelijk op ons bord.

Nog steeds komt er volgens Charles Moore, de ontdekker van de soep, elk uur zo’n 1,2 miljoen kilo plastic in de oceanen bij. Daarom is het zaak deze vervuiling een halt toe te roepen. Dat kan door het gebruik van niet afbreekbaar plastic terug te dringen en het plastic zoveel mogelijk in te zamelen, te recyclen en weer opnieuw als grondstof te gebruiken.

De Plastic Soup Foundation wil de aandacht voor de aanwas van kunststof in oceanen vergroten door voorlichting en publiekscampagnes. Vorig jaar begon ze de campagne: Beat the Microbead. Doel is de verwijdering van hele kleine plastic deeltjes (microbeads) in verzorgingsproducten. Daarvoor is een internationaal bruikbare app ontwikkeld. Hierop kunnen consumenten lezen of er microbeads zitten in hun scrub of tandpasta.

Dit jaar is de Plastic Soup Foundation gestart met de campagne: Collect your own fuel, voor het terugdringen van wegwerpplastic en zwerfvuil. Door bij de mondingen van rivieren of in stedelijk gebied het plastic uit het water te halen, wordt duidelijk hoeveel plastic we achteloos weggooien. Het verzamelde plastic wordt gebruikt als brandstof of grondstof in de kringloop. Beide campagnes lopen wereldwijd. Dit alles helpt om de plastic soep in oceanen een halt toe te roepen.