Een wolkenlucht in slaoliestijl

Initiatiefnemer Oscar Schrover wil op de Graphosbiënnale iedere twee jaar laten zien hoe de grafische kunst in Nederland ervoor staat. De eerste editie vond in 2011 plaats in het Kruithuis in het centrum van ’s-Hertogenbosch, de tweede is nu te zien in een voormalig pand van de elektriciteitsmaatschappij aan de andere kant van het spoor. Graffiti, onkruid en regenplassen. Om binnen te komen moet je aanbellen. Te oordelen naar het bezoekersaantal weten maar weinig mensen wat hier gaande is.

Dat is jammer, want Schrovers Kunsthal Boschveld is een prettige plek: een pand met betonnen vloeren, balken en pilaren, waar eigenlijk alleen een witroller doorheen is gehaald en tentoonstellingspanelen zijn neergezet. Op deze 500 vierkante meter komt het werk van de deelnemers aan Graphos 2013 veel beter uit de verf dan twee jaar geleden in het Kruithuis.

45 grafici doen mee, en in de selectie en inrichting is duidelijk naar contrasten gezocht. Naar verscheidenheid in technieken en formaten, naar afwisseling van gevestigde en onbekende namen. Linda Arts combineert in twee strakke abstracte prenten de allernieuwste grafische techniek (computerprint) met de alleroudste (houtsnede). Pal naast haar werk hangen de precieze figuratieve etsen van Reinder Homan, die meesterlijk speelt met aquatint in verschillende grijzen en met diep en ondiep in de plaat gebeten etslijnen.

Jos de l’Orme presenteert een wandvullend bosgezicht, gedrukt van tien grote houtblokken. Kronkelende takken onder stapelwolken in slaoliestijl. Brutaal in het hout gegutst boomschors. Iets tussen Toorop en Toonder in, maar dan losser. En recht tegenover die overdonderende romantiek hangen dan weer de uiterst delicate druksels van Peter Kalkowsky. Hij heeft steeds een raster van dunne draadjes afgedrukt – of eigenlijk ingedrukt, ín het papier – en hier en daar een stukje van een draad ingeïnkt, waardoor er korte kleurstreepjes door die blinddrukken dansen.

Wie in de rijkdom van de grafische kunsten geïnteresseerd is, doet zichzelf een plezier door op dat Bossche bedrijventerrein bij Paardskerkhofweg 14 aan te bellen.

Gijsbert van der Wal