VVD is weer gewoon voor kopers, PvdA voor huurders

Kamerdebat over begroting loopt langs oude scheidslijnen

Zijn idee kan niet rekenen op steun van de Tweede Kamer. Het is onduidelijk of het wel het gewenste effect heeft. En het tijdstip van de presentatie, nét nu hervormingen op de woningmarkt in gang zijn gezet, is onlogisch.

Kortom, het plan van Jacques Monasch (PvdA) om mensen met een inkomen tussen 34.000 en 43.000 euro meer kans te laten maken op een sociale huurwoning, werd gisteren tijdens de begrotingsbehandeling Wonen afgebrand. Kees Verhoeven (D66): „Een rammelend plan.” Vanavond reageert minister Blok (Wonen, VVD).

Pijnlijk? Misschien wel niet. Monasch’ voorstel was het middelpunt van het politieke debat, nadat hij het de hele dag al in de media had toegelicht. Zo werd de PvdA ineens weer de partij die opkomt voor de huurders.

En dat was al even geleden. Jaren streed de VVD voor kopers, de PvdA voor huurders. Totdat ze in dit kabinet en later in het ‘woonakkoord’ tot elkaar werden veroordeeld. Gevolg: de VVD slikte de beperking van de hypotheekaftrek, de PvdA hogere huren en een forse belasting voor corporaties.

Maar waar het bij de VVD-achterban stil bleef, kwam die van de PvdA in opstand. Corporatiedirecteuren werden boos, net als huurders en veel wethouders. Nog afgelopen maandag schreven vijf wethouders van de vijf grote steden – op één na allemaal PvdA’ers – over „een ongewenste en gevaarlijke ontwikkeling”.

Geen fijn nieuws met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in zicht. De PvdA staat er in de peilingen niet goed voor. Het maakt de partij kwetsbaar voor aanvallen van de electorale concurrenten PVV en SP. Paulus Jansen (SP) tegen Monasch: „Ik feliciteer u met het slopen van de sociale huisvesting”. Yoram van Klaveren (PVV): „Huurders worden in armoede en ellende gestort.”

Maar nu de Tweede Kamer met ingrijpende hervormingen op de woningmarkt heeft ingestemd, kan Monasch weer vrijuit spreken. Dus deed hij twee weken geleden een poging het woonakkoord op kleine onderdelen aan te passen. Noemde hij mensen met een inkomen tussen 34.000 en 43.000 euro gisteren geen ‘scheefwoners’, al ziet het kabinet dat wel zo. Sprak hij verzoenend over Aedes, de brancheorganisatie van corporaties. En probeerde hij dus meer hogere middeninkomens in een sociale huurwoning te krijgen.

Daarmee keerden ook de vertrouwde verhoudingen tussen de regeringspartijen terug. Barbara Visser (VVD) zei dat Monasch „mensen gevangen wil houden in de sociale woningbouw”. Ze vreest langere wachtlijsten, zodat huurders die echt zijn aangewezen op huurwoningen juist de dupe worden. Ze pleitte ook voor hogere hypotheekleningen voor huizenkopers.

Ook dat klonk weer als vanouds.

    • Oscar Vermeer