Verlies koopkracht EU-ambtenaren

De Europese Commissie heeft een rechtszaak verloren over ambtenarensalarissen. Een tegenslag voor Brusselse ambtenaren, die de laatste jaren fors moeten inleveren.

Europese ambtenaren moeten een verlies van koopkracht incasseren nu een rechtszaak over hun salarissen in hun nadeel is beslecht.

Het Europees Hof van Justitie stelde gisteren de Europese Commissie in het ongelijk in een conflict met de EU-lidstaten over een salarisverhoging voor Europese ambtenaren in 2011.

De lidstaten hadden een salarisverhoging van 1,7 procent, die was voorgesteld door de Commissie, geblokkeerd. Onder meer Nederland wees een verhoging af in een tijd van crisis waarin burgers de broekriem moeten aanhalen. De Commissie sleepte de lidstaten voor de rechter.

Het conflict spitste zich toe op het ambtenarenstatuut, waarin staat dat salarissen kunnen worden bevroren als de economie in zwaar weer komt. Volgens het Hof in Luxemburg is het aan de lidstaten, en niet aan de Commissie, om te bepalen of de recessie erg genoeg is voor een bevriezing.

Het vonnis heeft mogelijk ook gevolgen voor 2012, zegt een woordvoerder van de Commissie desgevraagd. Ook voor dat jaar blokkeerden de lidstaten een salarisverhoging. Sinds 2010 zijn de salarissen van EU-ambtenaren niet meer gecorrigeerd voor inflatie. Voor 2013 en 2014 hebben de lidstaten ook een bevriezing afgesproken. Daarna treden nieuwe regels in werking die bevriezing van de salarissen bij recessies automatisch maken.

In Den Haag geldt sinds 2010 voor de meeste ambtenaren eveneens een nullijn. Maar in het begrotingsakkoord van afgelopen maand is die losgelaten.

Door het uitblijven van inflatiecorrectie loopt de koopkracht van Europese ambtenaren al jaren terug. De inflatie in België, waar de meeste ambtenaren werken, lag in 2010 en 2011 boven de 3 procent en in 2012 boven de 2 procent. Daar bovenop komt een belastingverhoging die lidstaten in 2011 afdwongen, plus hogere pensioenpremies. Volgens de Commissie daalde de koopkracht van ambtenaren in de periode 2010-2012 met 8,9 procent.

De brutosalarissen van EU-ambtenaren lopen uiteen van 1.847 euro per maand voor beginnende lage medewerkers met een tijdelijk contract, tot 18.371 euro voor de hoogste en meest ervaren ambtenaren.