Te koop

None

Maandblad Opzij zoekt een nieuwe uitgever (V) om samen onze feministische strijd voort te zetten. We horen vaak, vooral van mannen: ‘De emancipatie is voltooid.’ O ja?

Dit is al bereikt: Tweederde van de vrouwen werkt; Het zwangerschapsverlof duurt 16 weken; Er is kinderopvang; Er is naschoolse opvang en er zijn continuroosters; Er studeren meer meisjes dan jongens.

Dit valt nog te doen: Vrouwen hebben vooral ‘de kleine baantjes', ze werken in deeltijd; Weinig mannen nemen zorgverlof; De kinderopvang wordt onbetaalbaar; Meisjes kiezen vooral de studies met de mindere kansen op de arbeidsmarkt; De M/V-verdeling – onder hoogleraren, raden van bestuur, openbaar bestuur, enz. – is scheef, ten nadele van vrouwen; Vrouwen verdienen structureel nog steeds minder dan mannen die exact hetzelfde werk doen; Thuis blijft een evenredige verdeling van zorgtaken een bron van strijd.

We zijn beschikbaar per 1 april 2014.

Onze betaalde oplage is 43.000 – aanzienlijk meer dan de Correspondent of De Groene Amsterdammer. Ooit was onze oplage zelfs twee keer zo hoog als nu! Neem voor meer informatie contact op met WPG Uitgevers: wpg.nl

Deze advertentie wordt u aangeboden door nrc.next