Slechte uitwisseling info over zieke asielzoekster

De overdracht van medische gegevens van het Georgische meisje Renata, dat doodziek Nederland is uitgezet, was „incompleet dan wel afwezig”. Dat concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

In Nederland had al vastgesteld kunnen worden dat Renata aan acute leukemie leed. Toch werd ze eind 2012 uitgezet naar Polen, waar ze bij aankomst ernstig ziek bleek.

Het verwijt van de inspecties betreft de „betrokken instanties”. Individuele zorgverleners zijn niet nalatig geweest, aldus een brief van de onderzoekers die gisteren openbaar is geworden.

Afgelopen zomer werd bekend dat het meisje ziek was uitgezet, waarna staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) onderzoek liet instellen. De inspecties schrijven nu dat „de medische opvang in Polen een goed vangnet is gebleken voor de vertraagde diagnostiek in Nederland”, en dat die vertraging geen gevolgen heeft gehad voor het verloop van de ziekte van het het meisje.

Sharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid namens de SP, heeft Teeven vandaag gevraagd de vertrouwelijke rapporten openbaar te maken. Ze zegt al een reactie van een kinderarts te hebben gekregen die het „een gotspe” noemt dat een late diagnose geen negatief effect heeft op de behandeling. „Bij acute leukemie betekent een dag vertraging zo ongeveer een verdubbeling van het aantal kwaadaardige cellen.”