‘Ontpoldering Hedwigepolder leidt tot herstel natuur’

Foto Hollandse Hoogte / Goos van der Veen

De ontpoldering van de Hedwigepolder leidt wel degelijk tot herstel van de natuur in en rond de Westerschelde. Dat stelt de landelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER) in haar oordeel over de plannen van het kabinet.

De afgelopen maanden is twijfel gerezen aan het nut van de ontpoldering. Na het doorsteken van de dijken zou de voormalige polder, driehonderd hectare groot, door aanspoelend slib binnen tien tot vijftien jaar alweer zijn dichtgegroeid tot een rietland. Daarmee zou de maatregel geen bijdrage leveren aan de zeldzame, zogenoemde estuariene natuur. De commissie voor de MER bestrijdt dat.

Opslibben gebied geen afbreuk aan natuurwinst estuarium

Het gebied zal in de loop der jaren inderdaad opslibben, maar dat doet geen afbreuk aan de constatering “dat de heringerichte polder in elk stadium van zijn ontwikkeling natuurwinst voor het estuarium (Wiki) van de Westerschelde oplevert” aldus de commissie vandaag. Er zullen hooggelegen schorren ontstaan die steeds minder overstromen. Maar ook schorren dragen bij aan het beoogde natuurherstel, meent de commissie.

Wel constateert de commissie dat de graafwerkzaamheden bij de ontpoldering schade zullen toebrengen aan vijftig hectare bestaande natuur, óók schorren, in het gebied. Over de gevolgen daarvan ontbreekt “essentiële informatie”, meent de commissie, die het kabinet oproept daar nader onderzoek naar te doen alvorens een definitief besluit te nemen.

Advocaten van de eigenaar van de Hedwigepolder vinden dat de ontpoldering niet bijdraagt aan natuurherstel. Zij stellen dat je schorren in een opgeslibd gebied niet kunt rekenen tot de gewenste estuariene natuur.

Hewdigepolder zorgde bij veel kabinetten voor hoofdbrekens

Het ontpolderen van de Hedwigepolder zorgde jarenlang bij opeenvolgende regeringen voor hoofdbrekens. Met België is afgesproken dat als natuurcompensatie voor de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde de polder onder water zou worden gezet. Toen dit in Zeeland op fel verzet stuitte, zag Kabinet-Rutte I van het ontpolderen af.

Vlaanderen en de Europese Commissie zijn toen een procedure gestart om het ontpolderen van de Hedwigepolder af te dwingen. Het nieuwe kabinet hakte uiteindelijk een knoop door over de ontpoldering. December vorig jaar maakte staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken bekend dat de Hedwigepolder in 2019 onder water staat.

    • Arjen Schreuder