‘Dat slib, dat is hier nu juist de bedoeling’

De Hedwige, dat worden schorren. Zoals bedoeld.

„Er worden juridische spelletjes gespeeld, maar inhoudelijk hebben ze totaal geen punt.” Dat is de reactie van Peter Herman op de bevindingen van de advocaten van de eigenaar van de Hedwigepolder. Herman is hoogleraar estuariene ecologie in Nijmegen en vestigingsdirecteur van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) in Yerseke.

Herman: „Niemand twijfelt dat opslibbing zal ontstaan. Dat is de bedoeling. Als de polder wordt geopend, geef je vrij spel aan wind en water. Maar er is ook niemand die twijfelt dat die opslibbing nooit boven het getij zal groeien. Dat is onmogelijk, eenvoudigweg omdat het getij juist de bron van de opslibbing is. Er ontstaat een schorrengebied als het Verdronken Land van Saeftinge ernaast, dat er nu 400 jaar ligt. Niemand denkt dat er de eerste 400 jaar bij de polder géén intergetijdengebied zal zijn.”

Vogelbescherming Nederland, dat al jaren procedeert vóór ontpoldering, vindt het oordeel van de advocaten „heel eenzijdig”. Projectleider Harm Dotinga: „In het milieueffectrapport staat dat er opslibbing zal ontstaan. Er is discussie over de vraag hoe snel dat gaat. Wat aan de onderzoeken van de advocaten ontbreekt, is een onafhankelijk oordeel daarover van andere wetenschappers. Wij denken dat er wel degelijk estuariene natuur zal ontstaan. Het is bovendien goed gelegen tussen twee andere natuurgebieden in, zodat er één groot intergetijdengebied komt.”

Staatssecretaris Dijksma (Natuur, PvdA) zegt dat „de inspraakprocedures lopen en dat ook deze rapporten worden meegenomen”.