Schippers: sport moet inkomsten uit de gokmarkt behouden

Minister Schippers wil sport niet de dupe laten worden van de Kansspelwet. Tientallen miljoenen staan op het spel.

Minister Schippers (Sport, VVD) heeft gisteren in een begrotingsdebat toegezegd het geld dat via de kansspelen aan de sport wordt uitgekeerd te willen veiligstellen.

Zij zal staatssecretaris Teeven (Justitie, VVD), die verantwoordelijk is voor de op handen zijnde liberalisering van de kansspelen, vragen in zijn plannen te garanderen dat de huidige bijdrage aan de sport gelijk blijft.

Als Teevens plannen doorgaan, vrezen de Kamerleden Hanke Bruins Slot (CDA), Matthijs Huizing (VVD), Tjeerd van Dekken (PvdA) en Pia Dijkstra (D66) dat de Lotto-inkomsten onder grote druk komen te staan. Van de Lottogelden vloeit 70 procent via sportkoepel NOC*NSF naar de sportbonden. Dat was afgelopen jaar 44 miljoen euro, maar is ook al eens 60 miljoen euro geweest. Die inkomsten kan de sport volgens de Kamerleden niet missen.

Als buitenlandse gokbedrijven tot de Nederlandse markt worden toegelaten, verwachten de Kamerleden een grote terugval van onder meer Lotto-inkomsten. De sportwereld waarschuwt al lang voor de plannen en verzet zich via NOC*NSF fel tegen de liberalisering van de gokmarkt. Tot nu toe zonder resultaat.

Schippers deed de Kamer geen harde toezegging, maar beloofde zich maximaal in te spannen. „Ik kan geen garantie geven, maar ik zet me ervoor in dat het bedrag dat naar NOC*NSF gaat gelijk blijft. De sport moet geen slapeloze nachten hebben. Het moet gewoon goed geregeld worden.”

Van Dekken (PvdA) wees ook nog op het gevaar van matchfixing bij liberalisering van de gokmarkt. Hij meldde dat SBS6 al plannen heeft voor een gokkanaal op de televisie. Volgens Schippers zal dat zo’n vaart niet lopen. Zij denkt dat Nederlandse competities niet worden gecorrumpeerd.

De minister zegde verder toe dat de jaarlijks bijdrage aan de Dopingautoriteit met 200.000 euro wordt verhoogd.

    • Henk Stouwdam