Kritiek ombudsman op ziekenhuis Maastricht

De raad van bestuur van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben zich onbehoorlijk gedragen bij de sluiting van de afdeling immunologie in 2011. Dat oordeelt de Nationale Ombudsman. Volgens hem handelden bestuur en inspectie in strijd met het recht van burgers op fatsoenlijke zorg.

De afdeling was duur en de zorg kon beter op een plek elders in Nederland geconcentreerd worden, vond de raad van bestuur. Die overlegde wel met belangenverenigingen, maar leverde te weinig maatwerk voor patiënten. Zorgplannen hadden duidelijkheid moeten geven over waar ze terecht konden. De afdeling behandelde honderden patiënten met zeldzame immuniteitsziektes.

Volgens de ombudsman is de raad van bestuur ook tekortgeschoten in de informatieverstrekking aan patiënten. Pas in april 2012 werden deze per brief geïnformeerd.

De inspectie en minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) uitten vorig jaar al kritiek op de nazorg na de sluiting. De ombudsman constateert echter dat de inspectie niet voor elkaar heeft weten te krijgen dat er alsnog individuele zorgplannen kwamen. Hij noemt dit onbehoorlijk.

Volgens directeur patiëntenzorg Hans Fiolet is de gang van zaken deels te wijten aan boze patiënten en specialisten. Maar volgens hem heeft ook zijn ziekenhuis gezorgd voor onduidelijkheid en onzekerheid.